18 mai 2020 → 30 iunie 2020

Modalităţi de plată a taxelor

Pentru a ne proteja reciproc în această perioadă, recomandăm ca plata taxelor de școlarizare/restanțe/diverse să se facă prin:
  • on line pe platforma UBB AcademicInfo (secțiunea taxe);
  • transfer bancar/mandat în Contul (IBAN) Universităţii Babeş-Bolyai: RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, Cod Unic de Înregistrare - CUI: 4305849;
  • casieria facultății, cu card bancar, începând cu data de 22 mai 2020.
 
« Anunţuri