21 mai 2020 → 9 iunie 2020

Notă de informare privind sesiunea de lichidare

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND SESIUNEA DE LICHIDARE
15.06-21.06.2020

În conformitate cu art. 28 din Regulamentul de activitate profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) și în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), în cazul studenților din an terminal care au examene restante din semestrele anterioare al căror număr de credite însumate nu depășesc 20, Consiliile facultăților pot decide organizarea unei sesiuni de restanțe (numită sesiune de lichidare) înaintea perioadei de înscriere la licență/disertație (iulie 2020). Pentru susținerea acestor examene este nevoie de plata unei taxe de examen în cuantum de 50% din cel al disciplinei respective (tarif unitar/credit), întrucât presupune o singură prezentare.

Sesiunea de lichidare se adresează:
  • Studenţilor anului III şi studenţilor în prelungire de şcolaritate de la toate specializările nivel licenţă,
  • Studenţilor anului II şi studenţilor aflaţi în prelungire de şcolaritate de la toate specializările nivel master.
Plata prin aplicația AcademicInfo:
  • Depunerea cererii se face în perioada 02-05 iunie 2020, până la ora 12,00, prin email la adresele specificate mai jos. Achitarea taxei de examen în cuantum de 50% din cel al disciplinei respective se va putea face doar în perioada 6-9 iunie 2020.
Plata prin transfer bancar
  • Depunerea cererii împreună cu dovada achitării taxei de examen în cuantum de 50% din cel al disciplinei respective, se face în perioada 02-09 iunie 2020, până la orele 12,00, prin email, la următoarele adrese, în funcţie de specializare, după cum urmează:
Nivel Licenţă:
  • Specializările Istorie (zi/ID) și Istoria artei (în limba română) la adresa de email: lavinia_mir@yahoo.com
  • Specializările Arhivistică, Arheologie, Științe ale informării și documentării, Etnologie, Turism cultural și Filosofie (zi/ID) (în limba română) la adresa de email: loredananemeth@yahoo.com
  • Specializările Relații internaționale și studii europene și Studii de securitate (în limba română/engleză) la adresa de email: ffelecan@yahoo.com
  • Specializările în limba maghiară la adresa de email: rainahajnal72@gmail.com
Nivel Master: Modalităţi de plată:
  1. on line pe platforma UBB AcademicInfo (secțiunea taxe);
  2. transfer bancar/mandat în Contul (IBAN) Universităţii Babeş-Bolyai: RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, Cod Unic de Înregistrare - CUI: 4305849
În data de 11 iunie 2020, după orele 12,00, va fi afișată planificarea sesiunii de lichidare.
 
« Anunţuri