17 martie 2020 → 30 martie 2020

Suspendarea penalităților pentru rata 3 a taxei de școlarizare

În urma deciziei 4905 a Consiliului de Administrație al UBB prin care se suspendă aplicarea de penalități pentru tranșa a 3-a a taxei de școlarizare (vezi HCA aici), această tranșă se poate achita on-line de pe platforma AcademicInfo sau prin transfer bancar în contul (IBAN) Universităţii "Babeş-Bolyai": RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, Cod Unic de Înregistrare - CUI: 4305849 caz în care specificați Facultatea de Istorie și Filosofie.
 
« Anunţuri