4 septembrie 2019 → 17 septembrie 2019

Cereri de cazare pentru doctoranzi

Cererile de cazare pentru candidații la doctorat (viitorii doctoranzi în anul I) și pentru doctoranzii înmatriculați deja (anii II, III) se depun la secretariatul facultății (nu online) în perioada 2-19 septembrie 2019.
Doctoranzii din anii II şi III de studiu vor ataşa la cerere o adeverinţă din partea Institutului de Studii doctorale.
 
« Anunţuri