10 decembrie 2018 → 16 decembrie 2018

Reprogramare întâlniri la cursul Profesor documentarist

În atenţia cursanţilor de la Profesor documentarist, semestrele II şi III.
Disciplinele Practica de specialitate, respectiv Elaborarea dizertaţiei, prevăzute în programarea întâlnirilor pentru data de 15 decembrie 2018, se reprogrameaza pentru data de 19 ianuarie 2019, orele 13, sala I. Muşlea, Biblioteca Centrală Universitara "Lucian Blaga" Cluj-Napoca.
 
« Anunţuri