Lista de publicaţii

CĂRŢI (C)

Autor unic

C19. Introducere în filosofia lui Platon, Oradea, Ed. Aion, 2008 (Ediţia a 3-a, 256 pag.).

C18. Spusul si de nespusul, Cluj Napoca, Ed. Eikon, 2008 (Ediţia a 2-a adaugată).

C17. Iluminism şi istorism, Cluj Napoca, Ed. Grinta, 2008 (190 pag.)

C16. La philosphie dans la cite. Trois fable de philosophie politique et un introduction, Cluj Napoca, Ed. Grinta, 2008 (152 pag.).

C15. Discurs despre filosofie, Cluj, Grinta, 2005 (224 pag.).

C14. Lumile şi trecerile lui Eminescu, Cluj-Napoca, Grinta, 2004 (138 pag.).

C13. Spusul şi de nespusul. Mediţii, însemnări, aforisme. Cluj, Apostrof, 2003 (140 pag.).

C12. Permanenţa idealismului german. Studii şi eseuri privind idealismul german, Cluj-Napoca, Ed. Grinta, 2003 (254 pag.).

C11. Încercare asupra filosofiei româneşti. Schiţa unui profil istoric, Cluj-Napoca, Grinta 2002 (205 pag.).

C10. Introducere în filosofia lui Platon, Iaşi, Polirom 2002 (ed. a II-a adăugită, 211 pag.).

C9. Vârsta naţiunii. Ipostaze filosofice ale raţionalismului, Bucureşti, Ed. I.R.I., 2002 (158 pag.).

C8. Filosofia ca istoria filosofiei, Cluj-Napoca, Dacia, 2002 (199 pag.).

C7. Leibniz - filosof al Europei baroce, Cluj-Napoca, Dacia, 2001 (150 pag.).

C6. Filosofia în cetate. Trei fabule de filosofie politică şi o introducere, Cluj-Napoca, Apostrof, 1999 (131 pag.).

C5. Introducere istorică în filosofie, Cluj-Napoca, Ed. Biblioteca Apostrof, 1999 (ed. a II-a adăugită, 354 pag.).

C4. Introducere istorică în filosofie, Cluj, Ed. Argonaut, 1997 (345 pag.).

C3. Prelegeri de logică, Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 1997 (Ediţia a 3-a, 200 pag.).

C2. Filosofia ideii naţionale la L. Blaga şi D.D. Roşca, Cluj, Biblioteca Apostrof, 1996 (180 pag.).

C1. Introducere în filosofia lui Platon, Cluj, Dacia, 1994 (200 pag).

           

Coordonator

C2. Politica lui Aristotel, (coord. V. Musca, A. Baumgarten), Iaşi, Ed. Polirom, 2002

C1. Filosofia politica a lui Platon, V. Musca si A. Baumgarten (coordonatori), ed. Polirom, 2006

 

 

ARTICOLE ŞI STUDII

articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale (Vn)

Vn 13. Aristotel - străinul din cetate, în vol. Aristotel, Politica, Bucureşti, Ed. I.R.I., 2001, pp. 9-29

Vn 12. Miturile lui Platon, în vol. K, Reinhardt, Miturile lui Platon, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2002, pp. 5-22

Vn 11. Schelling şi introducerea sa în filosofia naturii, în vol. Schelling, Introducere la schiţa unui sistem de filosofia naturii, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2002, pp. 85-103

Vn 10.  Aristotel, filosofia cetăţii, în vol. Politica lui Aristotel, (coord. V. Musca, A. Baumgarten), Iaşi, Ed. Polirom, 2002, pp. 73-93

Vn 9. Studiu introductiv, în vol. Fr. Nietzsche, Naşterea filosofiei, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2002 (Ed. a II-a), pp. 5-26

Vn 8. Consideraţii preliminare privind iluminismul german, în Studia Theologia greco-catholica Varadiensis, 1-2000, pp. 63-77

Vn 7. Leibniz, Philosoph des barocken Europas, în Nachtragsband VII. InternationalerLeibniz Kongreß 10-14 sept. 2001 Berlin, Hannover 2002, pp. 267-276.

Vn 6. „Universal şi naţional la D. D. Roşca", în „Repere ale gândirii româneşti" (Coord. A. I. Brumaru, V. Gogea), Cluj, Ed. Grinta, 2003, pp. 69-72

Vn 5. „Dumitru Isac sau eşecul unei generaţii", în Dumitru Isac - „Cunoaştere şi transcendenţă", Cluj, Ed. Grinta, 2003, pp. 351-357;

Vn 4. „Plotin şi filosofia salvării", în Plotin - „Enneade", Bucureşti, Ed. IRI, 2003, Vol. I, pp. 17-40;

Vn 3. „Renaşterea în concepţia lui Mircea Florian", în Mircea Florian - „Filosofia Renaşterii", Cluj, Ed. Grinta, 2003, pp. 175-188;

Vn 2. „E. Cassirer şi perenitatea iluminismului", în E. Cassirer - „Filosofia Luminilor", Piteşti, Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, 2003, pp. 337-347;

Vn1. „Conştiinţa filosofică: Xenofan, Heraclit, Empedocle, Platon. Sensul grecesc al filosofiei şi filosoful ca tip uman" (II), în „Studii de istorie a filosofiei universale" - XI, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2003, pp. 9-23;

 

 

ALTE PUBLICAŢII (articole, studii, prefeţe, traduceri) (A)

45 studii în reviste de speialitate

450 articole, studii, eseuri, recenzii în reviste de cultură