4 august – 1 octombrie 2021

Call for Papers: Conferința internațională a doctoranzilor în Istorie, Școala doctorală Istorie. Civilizație. Cultură

Școala Doctorală „Istorie. Civilizație. Cultură”

CALL FOR PAPERS

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR ÎN ISTORIE

Ediția a XVI – a

 

Vechi și nou în cercetarea istorică: surse, metode, interpretări

12-13 noiembrie 2021

Cluj-Napoca

 

 

Școala Doctorală „Istorie. Civilizație. Cultură”, din cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai, are deosebita plăcere de a vă invita să luați parte le cea de-a XVI-a ediție a conferinței doctoranzilor. Continuând tradiția întâlnirilor interdisciplinare, a dezbaterilor provocatoare pentru tinerii cercetători doctoranzi și postdoctoranzi, școala noastră doctorală vă propune în acest an o tematică incitantă, generoasă și deschisă pentru toate subiectele cercetării istorice, dar și domeniilor învecinate. Vechi și nou în cercetarea istorică: surse, metode, interpretări se dorește o provocare pentru toți participanții:

- Pe de o parte, organizatorii doresc să păstreze deschiderea spre perspective interdisciplinare, care încurajează prezentări și dezbateri din domeniile conexe istoriei (antropologie, sociologie, etnologie, estetică, istoria artei, literatură, relații internaționale, drept, psihologie, filosofie, cinematografie, teologie etc.); aveți posibilitatea de a vă înscrie cu orice tematică care face obiectul cercetării în stagiul doctoral.

- Pe de altă parte, la ediția din acest, după cum sugerează și titlul conferinței, încurajăm, cercetările/dezbaterile diacronice în istoriografia subiectului abordat. Pentru cercetările din spațiul românesc propunem ca reper căderea comunismului, astfel că participanții pot surprinde cum s-au schimbat abordările istoricilor după anul 1990 (acolo unde este cazul) asupra subiectului cercetat. A fost Revoluția din 1989 un punct de cotitură în scrisul istoric din punct de vedere al cercetării tematicii propuse?

 

Datorită pandemiei provocate de Covid 19, și în acest an lucrările conferinței se vor desfășura online pe platforma ZOOM. Deoarece organizarea unei astfel de conferințe presupune o coordonare atentă o să vă rugăm să respectați strict termenele fixate pentru transmiterea titlurilor și rezumatelor.

Organizatorii sunt deschiși și la alte propuneri ce se înscriu tematicii generale a acestei secțiuni.

 

Detalii practice:

  • Titlul prezentării (afilierea instituțională, coordonatorul de doctorat) și un rezumat de maxim 300 de cuvinte va fi trimis până la data de 1 octombrie 2021 la adresa de email: gnegustor@gmail.com
  • Durata unei prezentări va fi de 20 de minute, fiind urmată de 10 minute de discuții
  • Organizatorii vor răspunde fiecărei propuneri venite, pentru accept sau refuz, până la data de 15 octombrie 2021
  • Organizatorii vor transmite tuturor participanților programul conferinței până la data de 1 noiembrie 2021.

 

English presentation