Admitere

Admiterea la doctorat în cadrul UBB, informații generale
INSTITUTUL DE STUDII DOCTORALE – UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI

Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș – Bolyai, pentru anul universitar 2022-2023

Anexa 1 – Echivalarea certificatelor lingvistice

Declarație competență lingvistică:
În cazul în care candidații nu au un certificat de competență lingvistică și aleg opțiunea să fie evaluați la nivelul școlilor doctorale, printr-o probă-interviu, atunci candidații vor încarca în platformă (în locul Certificatului de competență lingvistică) Declarația completată și semnată de către ei.
Proces verbal (PV) competență lingvistică admitere 2022:
Pentru proba-interviu de evaluare a competenței lingvistice la nivelul școlii doctorale, în timpul admiterii, vă rugăm să transmiteți comisiilor de admitere acest document. Procesul verbal trebuie să fie completat și semnat de către comisie și, ulterior, depus în dosarul de admitere al candidatului (care nu are certificat de competență lingvistică și optează să fie evaluat la nivelul școlii doctorale).

Înscrierile se vor face online pe platforma de admitere.

Comisiile de admitere

Programarea concursului de admitere

Rugăm ca toți candidații să completeze corect datele necesare, să genereze cele două documente în format PDF, să le imprime și să le semneze, aceste documente fiind parte integrantă a dosarului de înscriere la concursul de admitere la doctorat. Completarea electronică a fișei de înscriere și depunerea fișei de înscriere generate reprezintă etapă OBLIGATORIE pentru înscrierea la admitere doctorat!

Calendarul admiterii sesiunea septembrie
• 5 – 9 septembrie 2022: înscrierea candidaților la concursul de admitere la școlile doctorale de care aparțin
• 12 – 15 septembrie 2022: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere.
• 16 – 20 septembrie 2022: confirmarea ocupării locurilor (depunerea dosarelor în format fizic*)
• 3 octombrie 2022: înmatricularea candidaților admiși

*Dosarul cu toate documentele necesare (care au fost încărcate în prealabil pe platforma de înscriere) vor fi depuse și în format fizic în perioada 19-20 septembrie, în sala 304 (clădirea centrală UBB), orele 9:00-13:00.

Tematica și bibliografia pentru admitere
1. prof. dr. habil. Radu ARDEVAN – tema
2. conf. univ. dr. Constantin BĂRBULESCU – tema
3. prof. univ. dr. Maria-Silvia CRĂCIUN – tema
4. conf. univ. dr. Adinel DINCĂ – tema
5. prof. univ. dr. Gelu FLOREA – tema
6. conf. univ. habil. dr. Florin-Gheorghe FODOREAN – tema
7. prof. univ. dr. RÜSZ-FOGARASI Enikő – tema
8. prof. univ. dr. Ovidiu Augustin GHITTA – tema
9. prof. univ. dr. Florin GOGÂLTAN – tema
10. prof. univ. dr. Greta Monica MIRON – tema
11. prof. univ. dr. Sorin MITU – tema
12. conf. univ. dr. Eduard NEMETH – tema
13. prof. univ. dr. Sorin NEMETI – tema
14. prof. univ. dr. Toader NICOARĂ – tema
15. conf. univ. dr. Mihai NICOARĂ – tema
16. prof. univ. dr. PÁL Judit – tema
17. prof. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN – tema
18. prof. univ. dr. Șerban TURCUȘ – tema

Secretar științific Școala Doctorală „Istorie. Civilizație. Cultură”
dr. Gheorghe Negustor
e-mail: gheorghe.negustor@ubbcluj.ro