Seminarul de Antropologie Istorică

Site-ul oficial SAI

Director
prof. univ. dr. Toader Nicoară

Seceretar științific
• dr. Gheorghe Negustor
• dr. Andrei Crișan

Consiliul științific
• prof. univ. dr. Toader Nicoară – Universitatea Babeş-Bolyai
• prof. univ. dr. Alexandru-Florin Platon – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
• prof. univ. dr. Laurenţiu Vlad – Universitatea Bucureşti
• prof. univ. dr. Florica Ștefănescu – Universitatea din Oradea
• prof. univ. dr. Simona Nicoară – Universitatea Babeş-Bolyai

Membri

• prof. univ. dr. Simona Nicoară
Universitatea Babeş-Bolyai

• prof. univ. dr. Ligia Livadă-Cadeschi
Universitatea Bucureşti

• prof. univ. dr. Florica Ștefănescu
Universitatea din Oradea

• prof. univ. dr. Alexandru-Florin Platon
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

• prof. univ. dr. Laurenţiu Vlad
Universitatea Bucureşti

• prof. univ. dr. Toader Nicoară
Universitatea Babeş-Bolyai
• prof. univ. dr. Virgiliu Bîrlădeanu
Academia de Științe a Moldovei

• conf. univ. dr. Ludmila Cojocaru
Universitatea de Stat din Moldova

• conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu
Universitatea Babeş-Bolyai

• CȘ III dr. Mihai Nicoară
Universitatea Babeş-Bolyai

• dr. Lidia Trăușan-Matu
Universitatea Bucureşti

• dr. Gheorghe Negustor
Universitatea Babeş-Bolyai

• dr. Andrei Cișan
Universitatea Babeş-Bolyai

• drd. Mihai Negustor
Universitatea Babeş-Bolyai

• drd. Corina Brumaru
Universitatea Babeş-Bolyai

• drd. Clara Fulea
Universitatea Babeş-Bolyai

• drd. Lavinia-Anuța Moldovan
Universitatea Babeș-Bolyai

• drd. Ildikó-Lucia Aszalos
Universitatea Babeş-Bolyai

Prezentare generală

Antropologia istorică a devenit o disciplină foarte dinamică și foarte prezentă în preocupările istoricilor din marile istoriografii contemporane. Ca preocupare științifică, ea încearcă să răspundă la exigențele științifice ale timpului prezent și reprezintă în același timp o încercare de deschidere a istoriografiei spre problemele actuale ale istoriei și istoricilor, dar în egală măsură spre problemele societăților contemporane care așteaptă de la științele umane și sociale rezolvări globale și coerente ale experiențelor trăite de societățile zilelor noastre.

Așa cum se cunoaște, istoria a legat tot timpul un dialog cu științele sociale, cu științele omului și ale societății, tocmai din nevoia acut resimțită de a oferi restituiri complexe și coerente despre om și societate. Or, de cîteva decenii, lucrurile au devenit evident mult mai clare, în sensul că în ultimul timp a venit vremea unor raporturi mai strânse cu antropologia, pentru recuperarea structurilor perene care țin de straturile profunde, materiale, mentale și imaginare ale fiecărei societăți. Se vede astăzi cu mai multă claritate că între trecut și prezent nu există nici un perete despărțitor, și că societățile prezente recuperează pentru uzul propriu timpului prezent, și într-o proporție mai consistentă de cât s-a crezut, elemente de natură materială, dar mai ales mentală și imaginară care vin din trecut. Un trecut mai apropiat sau mai îndepărat, refasonat și remodelat după o alchimie complexă, greu dacă nu imposibil de identificat și comensurat. Ca atare, antropologia istorică a ajuns să reprezinte astăzi locul de întâlnire a unor preocupări multiple, care s-au dovedit convergente, și prin colaborarea cărora s-a ajuns la un plus de cunoaștere, la o valoare adăugată în câmpul științelor umane și sociale.

Obiective

Seminarul îşi propune cultivarea studiilor de antropologie istorică aplicate realităţilor istorice româneşti în relaţie cu istoria central şi sud-est europeană cu istoria europeană şi mondială.

Sprijină Masteratul de socio-antropologie istorică.

Stimulează interesul pentru o asemenea problematică prin asumarea de către tinerii studioşi a unor lucrări de licenţă, masterat, doctorat pe problematicile antropologiei istorice

Susţine revista Caiete de antropologie istorică ca publicaţie semestrială a seminarului.
Editor şi redactor şef: Toader NICOARĂ