Anul 2019-2020

Activităţile Şcolii doctorale în semestrul 1 al anului universitar 2019-2020

Atelier
Doctoratul – între excelenţă şi birocratizare
18 octombrie 2019
Conferinţa internațională a doctoranzilor în istorie:
Istorie locală – Istorie globală. Provocări istoriografice contemporane
Local History – Global History. Contemporary historiographical challenges 
19-20 octombrie 2019
Ex-Cathedra: Prelegerile Şcolii doctorale
Prietenia dintre András Bodor şi Masaoki Doi prin studiul despre răscoala lui Spartakus
22 noiembrie 2019
Atelier
Filmul ca document istoric
Program
6 decembrie 2019
Ex Cathedra: Prelegerile Şcolii doctorale
Trei decenii de la revoluţiile est-europene: Context geopolitic şi consecinţe regionale
16 ianuarie 2020

Activităţile Şcolii doctorale în semestrul 2 al anului universitar 2019-2020

Ex-Cathedra: Prelegerile Şcolii doctorale
Obiecte semiofore. Lumi reconstruite cu ajutorul artefactelor
27 februarie 2020
Ex-Cathedra: Prelegerile Şcolii doctorale
Mendicants. Early Modern Transformations of a Medieval Practice
6 martie 2020
Conferinţa doctoranzilor maghiari
Program (limba română)
Program (limba maghiară)
7 martie 2020