Anul 2019-2020

Atelier

Doctoratul – între excelenţă şi birocratizare

18 octombrie 2019

Conferinţa internațională a doctoranzilor în istorie
International Conference of the PhD students and Post-Doctoral Researchers in History

Istorie locală – Istorie globală. Provocări istoriografice contemporane / Local History – Global History. Contemporary historiographical challenges

19-20 octombrie 2019

Programul conferinței AICI

Ex-Cathedra: Prelegerile Şcolii doctorale

Prietenia dintre András Bodor şi Masaoki Doi prin studiul despre răscoala lui Spartakus

22 noiembrie 2019

Atelier

Filmul ca document istoric

6 decembrie 2019

Programul atelierului AICI

Ex Cathedra: Prelegerile Şcolii doctorale

Trei decenii de la revoluţiile est-europene: Context geopolitic şi consecinţe regionale

16 ianuarie 2020

Ex-Cathedra: Prelegerile Şcolii doctorale

Obiecte semiofore. Lumi reconstruite cu ajutorul artefactelor

27 februarie 2020

Ex-Cathedra: Prelegerile Şcolii doctorale

Mendicants. Early Modern Transformations of a Medieval Practice

6 martie 2020

Conferinţa doctoranzilor maghiari
VI. magyar doktorandusz konferencia

A BBTE Magyar Történeti Intézetének és KAB Történettudományi Szakbizottságának szervezésében

7 martie 2020

Programul conferinței (limba română) AICI
Programul conferinței (limba maghiară) AICI