Centrul de Studii Romane

Director
prof. univ. dr. Ioan PISO

Membri

prof. univ. dr. Ioan Piso
conf. univ dr. Radu Ardevan
prof. univ. dr. Lucrețiu Mihailescu-Birliba
lect. univ. dr. Carmen Fenechiu
dr. Felix Marcu
dr. Ovidiu Tentea
dr. Viorica Rusu-Bolindet
drd. George Cupcea
drd. Rada Varga
drd. Ionita Petis

Prezentare generală

Centrului de Studii Romane a fost creat ca un institut de cercetare al Universitatii Babes-Bolyai, prin decizia Senatului Universitatii din 27 noiembrie 2006. La baza initiativei stau membrii colectivului de cercetare al contractului 2CEx 06-8-67/26.07.2006, finantat de Autoritatea Nationala pentru Cercetare stiintifica (ANCS), prin Programul CERES. Astfel, ei devin si membri ai institutului proaspat fondat, iar directorul de proiect, Prof. Dr. Ioan Piso, devine directorul centrului de studii.

Principalele obiective ale Centrului de Studii Romane sunt aprofundarea istoriei Daciei romane si alinierea arheologiei acestei provincii la standardele arheologice europene, pe plan stiintific, iar din punctul de vedere al resurselor umane, vor fi sustinuti si pregatiti tinerii cercetatiori si doctoranzi.

Obiective

Cercetările Centrului de Studii Romane vor fi orientate înspre istoria și arheologia Daciei romane. Va exista o latură de studii clasice, axată pe epigrafie, interpretare de surse, precum și o latură de arheologie efectivă, menită să furnizeze surse materiale primare. Interpretarea lor și fructificarea rezultatelor prin publicații va fi unul dintre scopurile principale ale membrilor Centrului. De asemenea, se va studia poziția Daciei în Imperiu și modul în care această provincie dunăreană a fost integrată în structurile romane.

Centrul susține ideea conform căreia trebuie insistat asupra rezolvării tuturor aspectelor de istorie romană provincială și a realizării unor studii monografice complexe și accesibile tuturor cercetătorilor. Conferințele sunt mijlocul cel mai sigur de a intra în contact cu lumea științifică europeană și de a face cunoscute rezultatele cercetărilor noastre. Organizarea acestor conferințe constituie unul dintre obiectivele majore ale centrului.

Un alt scop decisiv se constituie în inițierea unei baze de date la nivelul științific al celor în curs de constituire de la Universitățile de la Heidelberg, Koln sau Graz. Datele incluse aici vor constitui surse pentru crearea în final a unor monografii sintetice care sî aibă în vedere fiecare domeniu stabilit, privind istoria și arheologia Dacie romane.

O altă activitate principală a Centrului este constituită de analiza critică a materialului din țară și străinatate, în problematica integrării Daciei în Imperiu. Un scop explicit este cercetarea și sintetizarea literaturii de specialitate și a fondurilor epigrafice și arheologice disponibile în colecțiile muzeale din țară și străinătate.

Colaborarea cu parteneri naționali sau internaționali, indispensabilă circuitului științific, există deja în cadrul unor granturi de cercetare stiințifică, dar nu exclusiv. Centrul de Studii Romane a colaborat, pentru organizarea de colocvii și simpozioane, cu Catedra de Istorie Antică și Arheologie din cadrul Facultății de Istorie și Filosofie UBB, cu Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, cu Muzeul de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș, precum și cu Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei. În cadrul proiectului internațional Ubi Erat Lupa, Centrul a stabilit și parteneriatul internațional cu Universitatea din Salzburg.

În viitor, Centrul de Studii Romane va sprijini formarea profesională riguroasă a tinerilor cercetatori. Centrul va iniția proiecte de parteneriate naționale, care vor ajuta la crearea unei imagini complete și complexe asupra realităților arheologice și implicit istorice ale Daciei Romane. De asemenea, proiectele europene în care Centrul se va implica vor oferi o viziune mai largă asupra realităților Imperiului Roman, dar mai ales asupra locul Daciei în cadrul lor.

Publicații

  1. F. Marcu, Organizarea interna a castrelor din Dacia, Cluj-Napoca, 2009.
  2. A. Ardet, Tibiscum. Ceramica roman descoperit la Iaz „Traianu”, Cluj-Napoca, 2009.
  3. I. Piso (ed.), Provinz. Begriff und Gründung (Actele Colocviului International Provinciile Romane – Notiune si intemeiere, Cluj-Napoca, 28 septembrie – 1 octombrie 2006), Cluj-Napoca, 2008.
  4. C. Fenechiu, La notion de numen dans les textes littéraires et épigraphiques, Cluj-Napoca, 2008.
  5. V. Rusu-Bolindet, Ceramica romana de la Napoca, Cluj-Napoca, 2007.
  6. G. Baestean, Aprovizionarea cu apa in Dacia romana, Cluj-Napoca, 2007.
  7. I. Piso, Le FORUM VETUS de Sarmizegetusa, Cluj-Napoca, 2006.

Contact

Adresă
Str. Moților nr. 11, sala 304
Cluj-Napoca, 400001

e-mail
centruldestudiiromane@gmail.com