Buget cu bursă

Barbocz Beáta
Coordonator: conf. univ. dr. Sorin NEMETI

Titlul tezei
Ceramica din epoca migrațiilor făcută după tradiții germanice din nord-estul Transilvaniei

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Radu Ardevan
conf. univ. dr. Florin Fodorean
C.Ș. I dr. Ioan Stanciu

Bălănean Bogdan
Coordonator: conf. univ. dr. Constantin BĂRBULESCU

Titlul tezei
Viață socială și sexualitate. O perspectivă asupra evoluției reprezentărilor sociale față de persoanele gay din România contemporană

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Sorin Mitu
conf. univ. dr. Ion Cârja
lect. dr. Vlad Popovici

Binder Gerard Robert
Coordonator: prof. univ. dr. Toader NICOARĂ

Titlul tezei
Aspecte ale loisirului transilvănean (sfârșitul sec. XIX – începutul sec. XX)

Comisia de îndrumare
C.Ș. III dr. Ovidiu Pecican
C.Ș. I dr. Remus Câmpeanu
conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu

Criste Tania Mirela
Coordonator: prof. univ. dr. Ovidiu GHITTA

Titlul tezei
Arhitectura vernaculară din Țara Oașului. În căutarea identității pierdute.

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Ioan-Marius Bucur
prof. univ. dr. Marcela Sălăgean
conf. univ. dr. Ionuț Costea

Dălălău Andrei
Coordonator: prof. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN

Titlul tezei
„Zborul lui Icar”. Procese politice intentate intelectualității în anii ’50 în România comunistă

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Ioan-Marius Bucur
prof. univ. dr. Virgiliu Țârău
lect. dr. Mihai Croitor

Divile Alexandru
Coordonator: prof. univ. dr. Șerban TURCUȘ

Titlul tezei
Monede și bancnote în timpul regimului ideocratic – stilistică și mesaj

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Sorin Mitu
prof univ. dr. Toader Nicoară
prof. univ. dr. Marcela Sălăgean

Keresztes Timea
Coordonator: prof. univ. dr. RÜSZ-FOGARASI Enikő

Titlul tezei
Bijuterii și accesorii vestimentare nobiliare în Transilvania. Perioada Principatului

Comisia de îndrumare
conf. univ. dr. Molnár Kovács Zsolt
conf. univ. dr. Mária Lupescu Makó
dr. Csók Zsolt

Petruș Andrei-Gabriel
Coordonator: prof. univ. dr. Sorin MITU

Titlul tezei
Conceptul sărăciei în Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea

Comisia de îndrumare
conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu
lect. dr. Vlad Popovici
lect. dr. Lucian Turcu

Piticaru Alina-Ioana
Coordonator: conf. univ. dr. Florin FODOREAN

Titlul tezei
Feminine Elites in the Danubian Provinces During the Principate

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Radu Ardevan
prof. univ. dr. Sorin Nemeti
conf. univ. dr. Ligia Ruscu

Pop Alexandru-Mihai
Coordonator: prof. univ. dr. Maria CRĂCIUN

Titlul tezei
Formarea elitelor în așezările miniere din Regatul Ungariei

Comisia de îndrumare
conf. univ. dr. Mária Lupescu Makó
lect. dr. Carmen Florea
prof. univ. dr. Katalin Szende

Postoș Răzvan-George
Coordonator: conf. univ. dr. Eduard NEMETH

Titlul tezei
Cultul lui Apollo în provinciile danubiene

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Sorin Nemeti
lect. dr. Silvia Mustață
lect. dr. Dávid Petruț