Institutul de Istorie ecleziastică „Nicolae Bocşan”

Site-ul oficial IE

Director
cercetător ştiinţific II dr. Cecilia Cârja

Director onorific
prof. univ. dr. Cesare Alzati

Director executiv
Cercetător ştiinţific II dr. Ioana Bonda

Responsabil bibliotecă (fond de carte „Nicolae Bocşan”)
l
ect. univ. dr. Lucian Turcu

Consiliul științific
• conf. univ. dr. Ana Victoria Sima
• conf. univ. dr. Olga Lukács
• conf. univ. dr. Ion Cârja
• pr. conf. univ. dr. Gabriel Gârdan
• CS II dr. Marius Eppel
• CS III dr. Mirela Popa-Andrei
• pr. conf. univ. dr. William Bleiziffer

Membri

• prof. univ. dr. Cesare Alzati
• pr. prof. univ. dr. Daniel Benga
• prof. univ. dr. Paul Brusanowski
• pr. prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb
• pr. prof. univ. dr. Mihai Săsăujan
• pr. prof. univ. dr. Tamás Véghseő
• prof. univ. dr. Giuseppe Munarini
• pr. prof. univ. dr. Cristian Barta
• pr. conf. univ. dr. Gabriel Viorel Gârdan
• pr. conf. univ. dr. Florin Dobrei
• conf. univ. dr. Ana Victoria Sima
• conf. univ. dr. Olga Lukács
• conf. univ. dr. Ion Cârja
• CS II dr. Ioana Mihaela Bonda
• CS II dr. Cecilia Cârja
• CS II dr. Marius Eppel
• pr. lect. univ. dr. Daniel Alic
• pr. conf. univ. dr. William Bleiziffer
• pr. lect. univ. dr. Cosmin Cosmuţa
• CS II dr. Mirela Popa-Andrei
• CS II dr. Daniela Deteşan
• lect. univ. dr. Lucian Turcu
• CS III dr. Mircea Gheorghe Abrudan
• dr. Mihaela Bedecean
• lect. univ. dr. Bogdan Ivanov
• dr. Laurenţiu Mănăstireanu
• pr. dr. Cătălin Varga
• dr. Silviu-Constantin Nedelcu
• dr. Silviu Sana
• drd. Andrei Păvălean
• drd. Mihai-Octavian Groza

Prezentare generală

Institutul de Istorie Ecleziastică „Nicolae Bocşan”, înfiinţat în 2005, este o structură de cercetare aflată în subordinea Rectoratului Universităţii Babeş-Bolyai, care promovează şi stimulează cercetările de istorie ecleziastică sub aspecte multiple (organizare, viaţă religioasă, şcoli confesionale, personalităţi, relaţiile Stat-Biserică, raporturi interconfesionale etc.) referitoare la toate confesiunile istorice din România şi din Europa Central-Orientală. În acest sens, în cadrul Institutului sunt cooptaţi specialişti, cadre didactice, doctoranzi, masteranzi de la Facultăţile de Istorie şi Filosofie, Teologie Ortodoxă, Teologie Greco-Catolică, Teologie Romano-Catolică, Teologie Reformată din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai. Institutul este deschis, de asemenea, specialiştilor proveniţi de la alte facultăţi din afara universităţii clujene şi de la diverse Institute de cercetare. Institutul de Istorie Ecleziastică „Nicolae Bocşan” colaborează cu instituţii de profil din Europa şi a stabilit relaţii concrete de parteneriat cu institute similare, precum Institutul Pontifical Oriental Roma (Italia); Colegiul Pontifical Pio Romeno, Roma (Italia), Institutul pentru cercetarea istoriei Imperiul Habsburgic Viena (Austria); Institutul de studiere a Creştinismului Oriental Nijmegen (Olanda), Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano (Gruppo Estero Romeno) sau cu universităţi de prestigiu din Italia, precum Università Roma Tre, Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA) din Roma, Universitatea din Milano etc., integrând astfel cercetarea românească în circuitul ştiinţific internaţional.

Obiective

Principalele obiective operaţionale ale Institutului de Istorie Ecleziastică „Nicolae Bocşan” sunt:
• Desfăşurarea unor programe de cercetare care vor fi concepute sub forma unor teme de analiză şi studiu repartizate pe grupuri constituite din cadre didactice, doctoranzi, masteranzi, cercetători, pentru care se vor întocmi proiecte în vederea obţinerii de finanţări, granturi, sponsorizări interne şi internaţionale. Toate acestea se vor concretiza în articole, studii parţiale, lucrări, baze de date, necesare unor analize şi interpretări menite să reconstituie în manieră comparativă istoria celor mai semnificative confesiuni româneşti.
• Editarea unei colecţii de documente reunite sub numele Documenta Ecclesiastica, publicată la editura Presa Universitară Clujeană. Colecţia cuprinde volume seriale de documente referitoare la istoria tuturor confesiunilor istorice româneşti. Fiecare serie documentară va respecta criteriul tematic şi cronologic, pentru a răspunde astfel normelor ştiinţifice aflate în vigoare, privind editarea şi publicarea documentelor istorice.
• Organizarea de Colocvii şi Simpozioane naţionale şi internaţionale. Organizarea anuală, în colaborare cu institutele partenere, a unui colocviu sau a unui simpozion ştiinţific cu participare naţională şi internaţională, care să valorifice şi să introducă în circuitul ştiinţific internaţional rezultatele cercetărilor obţinute în cadrul acestui colectiv de cercetare. Organizarea unui ciclu de conferinţe în care să fie puse în circulaţia istoriografică cele mai recente rezultate ale cercetărilor efectuate de membrii Institutului.

Continuând programele şi direcţiile de cercetare ilustrate pe durata unui deceniu de activitate, Institutul de Istorie Ecleziastică „Nicolae Bocşan” îşi propune să iniţieze şi să faciliteze schimburi academice şi ştiinţifice cu profesori, doctoranzi, cercetători din ţară şi străinătate (deplasări, stagii de documentare, contacte, achiziţii de carte şi alte mijloace de cercetare, participări la colocvii şi simpozioane internaţionale, etc.), să iniţieze programe de cooperare cu Institute ştiinţifice din ţară şi străinătate care desfăşoară activităţi similare, să iniţieze şi să deruleze proiecte în vederea sprijinirii cercetării prin intermediul finanţărilor obţinute din burse de cercetare, granturi, sponsorizări şi alte mijloace de finanţare în vederea optimizării activităţii de cercetare.

Contact

Adresă
str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
CLUJ-NAPOCA, RO400084

Tel
0040-264-405-300
Fax
0040-264-591-906

e-mail
iie@ubbcluj.ro