Noutăți

Data de 9 noiembrie ne aduce împreună la cea de-a XVIII-a ediție a conferinței internațională a doctoranzilor în istorie, începând cu ora 9:30, în Aula Ferdinand.

Programul integral este disponibil AICI.

Seria prelegerilor Ex Cathedra, organizate de Școala Doctorală „Istorie. Civilizație. Cultură” , continuă cu prelegerea domnului Toader NICOARĂ de la Universitatea Babeș-Bolyai.

Evenimentul va avea loc luni, 12 iunie, de la ora 15:00, în Aula Ferdinand, str. Napoca, nr. 11

Vă așteptăm în număr cât mai mare.

OPORTUNITĂȚI

Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, anunță lansarea concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii/ cercetare/ cursuri de vară în străinătate pentru anul universitar 2023-2024 (conform prevederilor H.G. nr. 1402/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, cu modificările ulterioare, ale H.G. nr. 1070/2001 privind acordarea unor burse de studiu lunare tinerilor români aflați la studii în străinătate și ale documentelor de colaborare bilaterală sau ofertelor unilaterale, valabile pentru anul universitar 2023-2024).

  • Informații privind ofertele pentru anul universitar 2023-2024 (condiții de eligibilitate, termene limită de transmitere a dosarelor, numărul și tipul burselor oferite etc.) se găsesc în Comunicatele care vor fi afișate pe site, la secțiunea Concursuri (pagina Burse de Studii / Bursa „Acord bilateral”).
  • Calendarul desfășurării fiecărui concurs va fi stabilit de Agenția de Credite și Burse de Studii – în funcție de termenele limită de transmitere a dosarelor de candidatură către partea externă – și va fi publicat pe site.
  • Persoanele care doresc să obțină o bursă în străinătate oferită de Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, trebuie să participe la concursurile naționale pentru acordarea burselor de studii în străinătate prin depunerea unui dosar de candidatură.

ANUNȚ!
Finanțarea doctoranzilor aflați în stagiu

Școala Doctorală „Istorie. Civilizație. Cultură” finanțează, din sumele aferente granturilor doctorale și taxelor de școlarizare, activități de formare și cercetare ale doctoranzilor aflați în cei trei ani de stagiu.

Criterii și condiții

  • Doctorandul trebuie să aibă îndeplinite toate obligațiile prevăzute în contract și planul de studii. Pentru conformitate va obține de la ISD o adeverință care să ateste îndeplinirea acestor obligații;
  • Doctorandul va depune la secretariatul școlii doctorale o cerere în care se va detalia motivul pentru care se solicită finanțarea, perioada stagiului de formare și/sau cercetare, suma estimativă a cheltuielilor totale. Într-o anexă se va face un calcul defalcat al cheltuielilor solicitate: cazare/per noapte, transport, taxă conferință etc. Totodată, se vor atașa documente justificative: ofertă preț cazare, document taxă conferință etc.;
  • Cererea și anexa trebuie să fie semnate de doctorand și coordonatorul de doctorat;
  • Finanțări eligibile: conferințe (transport, taxe, cazare), cercetări în arhive, muzee și alte locații necesare documentării în scopul elaborării tezei de doctorat;
  • Toate cererile de finanțare trebuie să aibă legătură cu teza de doctorat.