An I – Grație

Barbă Amalia Diana
Coordonator: conf. univ. dr. Greta MIRON

Titlul tezei
Relația cimitir-comunitate în zona Arad-Nădlac

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Maria Crăciun
prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta
prof. univ. dr. Ovidiu Pecican

Barna Daniel Cornel
Coordonator: prof. univ. dr. Ovidiu GHITTA

Titlul tezei
Biserica și statul în deceniul 5 al secolului al XX-lea: cazul Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Greta Miron
prof. univ. dr. Ioan-Marius Bucur
conf. univ. dr. Ionuț Costea

Belbe Sebastian-Emil
Coordonator: prof. univ. dr. RÜSZ-FOGARASI Enikő

Titlul tezei
Așezările medievale ale Câmpiei Someșene în secolele X-XIV

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Gábor Sipos
conf. univ. dr. Mária Lupescu Makó
conf. univ. dr. Zsolt Molnár-Kovács

Bogatu Cristian
Coordonator: prof. univ. dr. Simona NICOARĂ

Titlul tezei
Partidele politice din România în prima jumătate a sec. XX și problema Basarabiei

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Sorin Mitu
prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta
conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu

Bordea Irinela Luminița
Coordonator: prof. univ. dr. Ovidiu GHITTA

Titlul tezei
Orașul Turnu Severin în perioada interbelică – dinamica socială, ambianța culturală

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Toader Nicoară
prof. univ. dr. Ioan-Marius Bucur
conf. univ. dr. Ionuț Costea

Botha Zoltán-József
Coordonator: conf. univ. dr. MOLNÁR-KOVÁCS Zsolt

Titlul tezei
Epoca bronzului și începutul epocii bronzului târziu în cursul superior al Târnavelor și în Valea Homorodului

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Florin Drașovean
prof. univ. dr. Rüsz Fogarasi Enikő
lect. dr. David Petruț

Bucurenciu Cornel-Vasile
Coordonator: conf. univ. dr. Eduard-Marius NEMETH

Titlul tezei
Influența schimbărilor climatice din bazinul carpatic al Dunării de Mijloc și de Jos, din cursul mileniului I al erei noastre creștine asupra habitatului uman

Comisia de îndrumare
C.Ș. I dr. hab. Coriolan-Horațiu Oprean
conf. univ. dr. Florin Fodorean
prof. univ. dr. Sorin Nemeti

Colcea (căs. Cireadă) Valerica
Coordonator: prof. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN

Titlul tezei
Organizarea administrativ-teritorială a raionului Dej, anii 1950-1968

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Ioan-Marius Bucur
conf.. univ. dr. Mihai Nicoară
lect. dr. Mihai Croitor

Copos Gelu Ovidiu
Coordonator: prof. univ. dr. Sorin MITU

Titlul tezei
Călători, exploratori, militari și aventurieri români în spațiul internațional: sec. XVII-XX

Comisia de îndrumare
conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu
conf. univ. dr. Ion Cârja
lect. dr. Vlad Popovici

Cozma Cătălin
Coordonator: conf. univ. dr. Greta MIRON

Titlul tezei
Un istoric al Transilvaniei – David Prodan

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta
conf. univ. dr. Ionuț Costea
conf. univ. dr. Radu Mârza

Deac Mihaela
Coordonator: conf. univ. dr. Greta MIRON

Titlul tezei
Dezvoltare instituțională și resurse economice în secolul al XVIII-lea. Cazul Bisericii Greco-Catolice

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Maria Crăciun
prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta
conf. univ. dr. Ionuț Costea

Dogărel Ștefania
Coordonator: conf. univ. dr. Florin FODOREAN

Titlul tezei
Chei și mecanisme de închidere în așezări civile și militare din Dacia Roamnă

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Radu Ardevan
conf. univ. dr. Eduard-Marius Nemeth
prof. univ. dr. Sorin Nemeti

Fărcanea Maria Andreea
Coordonator: prof. univ. dr. Maria CRĂCIUN

Titlul tezei
Confesionalizarea în Principatul Transilvaniei, secolele XVI-XVII

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Rüsz Fogarasi Enikő
profesor emerit dr. Gábor Sipos
conf. univ. dr. Szegedi Edit

Glăvan Maria-Bianca
Coordonator: prof. univ. dr. Sorin MITU

Titlul tezei
George Barițiu (1812-1893): o biografie intelectuală

Comisia de îndrumare
conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu
conf. univ. dr. Ion Cârja
lect. dr. Lucian Turcu

Grigorescu Emil
Coordonator: prof. univ. dr. Gelu FLOREA

Titlul tezei
Așezarea de perioadă scitică de la Oradea-Salca „Pepiniera”

Comisia de îndrumare
conf. univ. dr. Florin Fodorean
prof. univ. dr. Sorin Nemeti
lect. dr. Liliana Suciu-Mateescu

Leonti Iulian-Laurențiu
Coordonator: prof. univ. dr. Florin DRAȘOVEAN

Titlul tezei
Grupul cultural Balta Sărată

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Radu Ardevan
prof. univ. dr. Gelu Florea
lect. dr. Liliana Suciu-Mateescu

Lörincz Lili
Coordonator: prof. univ. dr. PÁL Judit

Titlul tezei
Statui memoriale în Transilvania în perioada socialistă

Comisia de îndrumare
lect. dr. Kovács Zsolt
lect. dr. Pál Emese
lect. dr. Andrea Fehér

Jancsò Enikö-Kotalin
Coordonator: prof. univ. dr. RÜSZ-FOGARASI Enikő

Titlul tezei
Analiza comparativă, cantitativă și calitativă a colecțiilor de manuscrise culinare maghiare din Ardeal: secolul 18

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Pál Judit
profesor emerit dr. Gábor Sipos
conf. univ. dr. Nagy Róbert

Matyas Jozsef
Coordonator: conf. univ. dr. Florin FODOREAN

Titlul tezei
Viața și opera lui Torma Karoly

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Radu Ardevan
conf. univ. dr. Eduard-Marius Nemeth
prof. univ. dr. Sorin Nemeti

Olteanu Bianca Cristina
Coordonator: conf. univ. dr. Sorin NEMETI

Titlul tezei
Decorația arhitectonică a monumentelor publice din colonia dacică Sarmisegetusa

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Gelu Florea
conf. univ. dr. Florin Fodorean
conf. univ. dr. Eduard-Marius Nemeth

Ordean Adela Emanuela
Coordonator: prof. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN

Titlul tezei
Romos – de la comunism la democrație. Evoluții politice, economice, sociale și culturale

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Ioan-Marius Bucur
prof. univ. dr. Simona Nicoară
lect. dr. Mihai Alexandrescu

Paic Sebastian
Coordonator: conf. univ. dr. Constantin BĂRBULESCU

Titlul tezei
Istoria relațiilor comerciale care au influențat evoluția portului țărănesc

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Sorin Mitu
conf. univ. dr. Ion Cârja
lect. dr. Lucian Turcu

Pop Anca-Maria
Coordonator: prof. univ. dr. Doru RADOSAV

Titlul tezei
Percepția și rolul cărții în perioada interbelică

Comisia de îndrumare
conf. univ. dr. Ionuț Costea
conf. univ. dr. Valentin Orga
lect. dr. Florina Iliș

Pușcaș Geleriu Ana-Maria
Coordonator: conf. univ. dr. Constantin BĂRBULESCU

Titlul tezei
Ideologii și mentalități în România modernă

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Sorin Mitu
conf. univ. dr. Ion Cârja
lect. dr. Vlad Popovici

Roșca Radu Traian
Coordonator: prof. univ. dr. Simona NICOARĂ

Titlul tezei
Impactul celor două războaie mondiale asupra comunităților din Valea Mureșului Superior

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Sorin Mitu
prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta
conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu

Singh Rohit Paul
Coordonator: prof. univ. dr. Maria CRĂCIUN

Titlul tezei
India’s Contribution to World War 2 in British and Indian Text Books (1950-2020)

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Greta Miron
profesor emerit dr. Doru Radosav
prof. univ. dr. Ioan-Marius Bucur

Sipoș Mariana Daniela
Coordonator: prof. univ. dr. Simona NICOARĂ

Titlul tezei
Epoca de aur a lui Nicolae Ceaușescu

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Sorin Mitu
prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta
conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu

Stănescu Radu-Octavian
Coordonator: acad. prof. univ. dr. Mihai BĂRBULESCU

Titlul tezei
Rolul importurilor în viața economică de la Potaissa

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Radu Ardevan
conf. univ. dr. Florin Fodorean
Sorin Cociș

Todika Raul-Alexandru
Coordonator: conf. univ. dr. Șerban TURCUȘ

Titlul tezei
Influența ambianței renascentiste europene asupra arhitecturii reședințelor nobiliare din Transilvania secolelor XVI-XVII

Comisia de îndrumare
acad. prof. univ. dr.Ioan-Aurel Pop
prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta
conf. univ. dr. Adinel Dincă

Tomoș Samuel-Vlad
Coordonator: prof. univ. dr. Doru RADOSAV

Titlul tezei
Dificultățile de traseu biografic în lumea intelectualității clujene din epoca comunistă. Rezistență și compromis

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Greta Miron
prof. univ. dr. Ionuț Costea
C.Ș. III dr. Lavinia Costea

Vermeșan Maria Cristina
Coordonator: conf. univ. dr. Șerban TURCUȘ

Titlul tezei
Relațiile diplomatice ale României cu republica Arabă Egipt între Gamal Abdel Nasser și Anwar Sadat: perioada 1956-1981

Comisia de îndrumare
conf. univ. dr. Toader Nicoară
conf. univ. dr. Marcela Sălăgean
conf. univ. dr. Sorin Mitu