Orar

DisciplinaTitular curs
Zi / OraCrediteObservații
Practici etice în cercetarea științifică
Ethical Practice in Scholarly
Research
Prof. univ. dr.
Mihaela Cornelia Frunză
Miercuri
17-20
10Microsoft
Teams
Metodologia de cercetare în filosofie;
etică și integritate academică
Research Methods in Philosophy;
Ethics and Academic Integrity
Prof. univ. dr.
Virgil Ciomoș
Luni
14-17
10Fundația Colegiului
European

Str. D. Bolintineanu, nr. 16
Arheologie și Big Data. Metode, analiză și interpretare în arheologia contemporană
Archaeology and Big Data, Methods, Analysis and Interpretation in
Contemporary Archaeology
Conf. univ. dr.
Sorin Nemeti
Luni
16-18
15Institutul de Studii Clasice
Sala 9

Clădirea Sinagogă, et. 1
Arheologii și ideologii. Moduri de
structurare a discursurilor arheologice în secolele XIX-XX

Archaeologies and Ideologies in the 19th and 20th centuries
Prof. univ. dr.
Gelu Florea
Vineri
12-14
15Institutul de Istorie
Națională
Sala 112
str. Napoca, nr. 11
Conservarea, restaurarea, punerea în valoare și protecția patrimoniului arheologic în Europa și în România
Conservation, Restoration, Display and Protection of Archaeological
Heritage in Europe and Romania
Conf. univ. dr.
Florin-Gheorghe Fodorean
Marți
08-10
15Institutul de Studii Clasice
Sala 9

Clădirea Sinagogă, et. 1
Viață cotidiană în spațiul românesc în secolul al XIX-lea
Everyday Life in Romanian Territories
during the Nineteenth Century
Prof. univ. dr.
Sorin Mitu
Miercuri
14-16
15Institutul de Istorie Națională
Sala 120

str. Napoca 11
Cultură, spiritualitate și politică
în epoca modernă și contemporană

Culture, Spirituality and Politics in the
Modern and Contemporary Eras
Prof. univ. dr.
Simona Nicoară
Vineri
16-18
15Clădirea centrală UBB
Sala 308

str. Kogălniceanu, nr. 1
Introducere în studiul istoriei culturale.
Aspecte metodologice
Introduction to the Study of Cultural History. Methodological Aspects
Prof. univ. dr.
Toader Nicoară
Luni
16-18
15Clădirea centrală UBB
Sala 308

str. Kogălniceanu, nr. 1
Izvoarele epocii moderne și interpretarea lor
Sources for the Modern Era and their
Interpretation
Prof. univ. dr.
Pál Judit
Vineri
12-14
15Clădirea centrală UBB
Sala 141

str. Kogălniceanu, nr. 1
Condiţia contemporană a scrisului istoric
The Contemporary Status of Historical Writing
Prof. univ. dr.
Doru Radosav
Miercuri
11-13
15Institutul de Istorie Națională
Sala 112

str. Napoca 11
Instituţii urbane în Transilvania premodernă
Urban Institutions in Early Modern
Transylvania
Prof. univ. dr.
Rüsz-Fogarasi Enikő
Vineri
10-12
15Clădirea centrală UBB
Sala 141

str. Kogălniceanu, nr. 1
Interes naţional în sistem internaţional
în sec. XX-XXI. Studii de caz

National Interest in International Systems during the Twentieth and
Twentyfirst Centuries
Prof. univ. dr.
Marcela Sălăgean
Marți
10-12
15Birou Institutul de Istorie Națională
str. Napoca 11
Cultura cărţii în Transilvania premodernă
Book Culture in Early Modern
Transylvania
Conf. univ. dr.
Sipos Gábor
Vineri
14-16
15
Clădirea centrală UBB
Sala 141

str. Kogălniceanu, nr. 1