Buget fără bursă

Ana Olivian Șamir
Coordonator: prof. univ. dr. Doru RADOSAV

Titlul tezei
Războiul Civil Spaniol în percepția și memoria colectivă românești

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Virgiliu Țârău
conf. univ. dr. Ionuț Costea
C.Ș. III dr. Lavinia Costea (Stan)

Andreica Radu Ioan
Coordonator: prof. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN

Titlul tezei
Multiculturalismul în România. Relațiile româno-ungare: 1990-2007

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Ioan-Marius Bucur
lect. dr. Ioan Manci
lect. dr. Mihai Alexandrescu

Bakos Gábor
Coordonator: prof. univ. dr. Greta MIRON

Titlul tezei
Un cleric și epoca sa, Boros Béla

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta
prof. univ. dr. Ioan-Marius Bucur
conf. univ. dr. Ionuț Costea

Bera Antonia Ruxandra
Coordonator: conf. univ. dr. Constantin BĂRBULESCU

Titlul tezei
Morții și viii. Satele și orașul transilvan

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Sorin Mitu
conf. univ. dr. Ion Cârja
lect. dr. Vlad Popovici

Bologa Vlad Cătălin
Coordonator: conf. univ. dr. Sorin NEMETI

Titlul tezei
Napoca și Potaissa în secolele IV-VII p. Chr. Grupuri barbare și rețele socio-economice

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Radu Ardevan
C.Ș. I dr. hab. Coriolan-Horațiu Oprean
conf. univ. dr. Florin Fodorean

Buia (căs. Adi) Ana-Maria
Coordonator: prof. univ. dr. Toader NICOARĂ

Titlul tezei
Marea criză economică dintre anii 1929-1933 și efectele ei asupra României

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta
prof. univ. dr. Sorin Mitu
prof. univ. dr. Marcela Sălăgean

Chiriță Cristian-Sabin
Coordonator: conf. univ. dr. Mihai T. NICOARĂ

Titlul tezei
Epidemii, pandemii și insecuritate în secolul XX. Nașterea și rolul internațional al Organizației Mondiale a Sănătății începând cu anul 1948

Comisia de îndrumare
conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu
prof. univ. dr. Marcela Sălăgean
prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta

Ciocan Evelyn
Coordonator: conf. univ. dr. Florin FODOREAN

Titlul tezei
Alimentația și viața cotidiană a soldaților romani din castrele de pe limesul Dacia Porolissensis

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Radu Ardevan
prof. univ. dr. Sorin Nemeti
lect. dr. Silvia Mustață

Comiati Andra-Cezara
Coordonator: conf. univ. dr. Florin FODOREAN

Titlul tezei
Ceramica romană din castrul de la Gherla

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Radu Ardevan
prof. univ. dr. Sorin Nemeti
lect. dr. Silvia Mustață

Danciu Sebastian
Coordonator: prof. univ. dr. Florin DRAȘOVEAN

Titlul tezei
Războinici și arme din Epoca Bronzului în Bazinul Someșului. Studiu tehnologic

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Radu Ardevan
prof. univ. dr. Gelu Florea
Liliana Suciu Mateescu

Dolinschi Maxim
Coordonator: conf. univ. dr. Șerban TURCUȘ

Titlul tezei
Conceptul de a Treia Roma și evoluția lui ideologică

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Maria Crăciun
prof. univ. dr. Toader Nicoară
prof. univ. dr. Marcela Sălăgean

Florea Flavius-Leonard
Coordonator: prof. univ. dr. Ovidiu GHITTA

Titlul tezei
Sfântul Scaun și Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică  (1939-1958)

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Ioan-Marius Bucur
prof. univ. dr. Greta Miron
conf. univ. dr. Ionuț Costea

Grosu Denisa Andreea
Coordonator: CS I dr. Coriolan-Horațiu OPREAN

Titlul tezei
Urbanism și viața cotidiană la Porolissum

Comisia de îndrumare
lect. dr. Liliana Mateescu-Suciu
prof. univ. dr. Florin Drașovean
prof. univ. dr. Sorin Nemeti

Keresztes Melinda Gabriela
Coordonator: conf. univ. dr. Șerban TURCUȘ

Titlul tezei
Constituirea infrastructurii educaționale în „Partium-Comitatul Arad” sub habsburgi

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Toader Nicoară
prof. univ. dr. Marcela Sălăgean
prof. univ. dr. Sorin Mitu

Marton Maria-Cristina
Coordonator: conf. univ. dr. Sorin NEMETI

Titlul tezei
Sculptura în relief la Sarmizegetusa. O contribuție la definirea atelierului de „marmorarii” de la Bucova

Comisia de îndrumare
C.Ș. I dr. hab. Coriolan-Horațiu Oprean
conf. univ. dr. Florin Fodorean
lect. dr. Silvia Mustață

Mihalka Nandor
Coordonator: prof. univ. dr. RÜSZ-FOGARASI Enikő

Titlul tezei
Istoria târzie a cetății episcopale din Oradea (sec. XIV-XVI)/ A váradi püspökvár a késő középkorban (14-16. század)

Comisia de îndrumare
dr. Szőcs Péter Levente
conf. univ. dr. Mária Lupescu Makó
conf. univ. dr. Molnár-Kovács Zsolt

Moroșanu Teodora-Georgiana
Coordonator: prof. univ. dr. Greta MIRON

Titlul tezei
Ion Irimescu (studiu monografic)

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Maria Crăciun
prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta
C.Ș. III dr. Ciprian Firea

Repede Ioana Cornelia
Coorodnator: conf. univ. dr. Constantin BĂRBULESCU

Titlul tezei
Emanciparea femeii și schimbările modului de viață în România interbelică

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Sorin Mitu
conf. univ. dr. Ion Cârja
lect. dr. Vlad Popovici

Sârbu Ion Eugen
Coordonator: prof. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN

Titlul tezei
Sighișoara în perioada interbelică

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Ioan-Marius Bucur
prof. univ. dr. Toader Nicoară
conf. univ. dr. Hunyadi Attila

Stănescu Ana-Maria
Coordonator: conf. univ. dr. Florin FODOREAN

Titlul tezei
Roman architecture: assembly halls, synagogues and basilicas in the 1st-3rd centruies C.E.

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Radu Ardevan
prof. univ. dr. Sorin Nemeti
conf. univ. dr. Eduard-Marius Nemeth

Teșcan (căs. Cova) Ioana
Coordonator: conf. univ. dr. Sorin NEMETI

Titlul tezei
Păstrarea patrimoniului arheologic mobil în muzeele din România. Istoric, evoluție, abordări actuale

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Radu Ardevan
conf. univ. dr. Florin Fodorean
lect. dr. Silvia Mustață

Tivadar Marisa-Felicia
Coordonator: conf. univ. dr. Florin FODOREAN

Titlul tezei
Aspecte ale mediului rural în Dacia Porolissensis

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Radu Ardevan
prof. univ. dr. Sorin Nemeti
lect. dr. Silvia Mustață

Valea Dana-Alexandra
Coordonator: prof. univ. dr. Florin DRAȘOVEAN

Titlul tezei
Cultura Noua – Așezarea de la Ilișua

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Radu Ardevan
prof. univ. dr. Gelu Florea
lect. dr. Liliana Suciu Mateescu