An III – Grație

Anul admiterii – 2016

Beșliu Lavinia-Lidia
Coordonator: prof. univ. dr. Doru RADOSAV

Titlul tezei
Comunitățile neoprotestante din județele Iași și Botoșani între memorie și istorie. Trecerea de la comunism la democrație

Comisia de îndrumare
C.Ș. III dr. Lavinia Costea (Stan)
conf. univ. dr. Ionuț Costea
conf. univ. dr. Valentin Orga

Bolea (căs. Grigoruț) Ana-Maria
Coordonator: prof. univ. dr. Ovidiu GHITTA

Titlul tezei
Arhiepiscopia greco-catolică de Alba Iulia și Făgăraș în perioada 1940-1945

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Maria Crăciun
prof. univ. dr. Greta Miron
conf. univ. dr. Ionuț Costea

Botiș Florin Ovidiu
Coordonator: prof. univ. dr. Mihai BĂRBULESCU

Titlul tezei
Producția ceramică și influențele produselor de import asupra atelierelor ceramice locale de la Histria în perioada romană timpurie (sec. I-III p. Chr.)

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Radu Ardevan
conf. univ. dr. Florin Fodorean
prof. univ. dr. Sorin Nemeti

Chețe (căs. Váry) Florentina–Maria
Coordonator: acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel POP

Titlul tezei
Despre mecanismele violenței în Franța secolelor XIV-XVI

Comisia de îndrumare
conf. univ. dr. Adinel Dincă
conf. univ. dr. Ionuț Costea
conf. univ. dr. Radu Mârza

Ciorba Mihai
Coordonator: prof. univ. dr. RÜSZ-FOGARASI Enikő

Titlul tezei
Structurile așezărilor și ale peisajului din nordul Bihorului până la căderea orașului Oradea (1660)

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Gábor Sipos
conf. univ. dr. Mária Lupescu Makó
conf. univ. dr. Zsolt Molnár-Kovács

Ciorba Tiberiu Alexandru
Coordonator: prof. univ. dr. Ovidiu GHITTA

Titlul tezei
Organizarea episcopiei greco-catolice de Oradea în secolul al XVIII-lea (1777-1787)

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Maria Crăciun
prof. univ. dr. Toader Nicoară
prof. univ. dr. Greta Miron

Ciurdar Cristian Vlad
Coordonator: conf. univ. dr. Șerban TURCUȘ

Titlul tezei
Evoluția conceptului de Imperiu în spațiul românesc din epoca medievală până în contemporaneitate

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Toader Nicoară
prof. univ. dr. Marcela Sălăgean
prof. univ. dr. Sorin Mitu

Furcovici Horia Petru
Coordonator: prof. univ. dr. Mihai BĂRBULESCU

Titlul tezei
Graffiti ceramici în zona Munților Orăștiei

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Gelu Florea
conf. univ. dr. Florin Fodorean
prof. univ. dr. Sorin Nemeti

Gál Zsófia
Coordonator: prof. univ. dr. PÁL Judit

Titlul tezei
Arhitectură și urbanism în Cluj (1867-1918)

Comisia de îndrumare
lect. dr. Kovács Zsolt
conf. univ. dr. Nagy Róbert
lect. dr. Pál Emese

Gugiu (căs. Măgureanu) Despina
Coordonator: prof. univ. dr. Gelu FLOREA

Titlul tezei
O biografie a așezării de la Cârlomănești, jud. Buzău (sec. II a. Chr – I a. Chr)

Comisia de îndrumare
conf. univ. dr. Florin Fodorean
prof. univ. dr. Sorin Nemeti
lect. dr. Liliana Suciu-Mateescu

Horvat Marian-Alexandru
Coordonator: acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel POP

Titlul tezei
Exploatarea sării și dezvoltarea economică a Dejului (sec. XIII-XVII)

Comisia de îndrumare
conf. univ. dr. Adinel Dincă
conf. univ. dr. Ionuț Costea
conf. univ. dr. Radu Mârza

Iancu Flaviu-Raul
Coordonator: conf. univ. dr. Șerban TURCUȘ

Titlul tezei
Percepţia diplomaţiei italiene şi a diplomaţilor italieni cu privire la concordatul între Sfântul Scaun și Regatul României

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Toader Nicoară
prof. univ. dr. Marcela Sălăgean
prof. univ. dr. Sorin Mitu

Iov Claudiu-Ionuţ
Coordonator: prof. univ. dr. Radu ARDEVAN

Titlul tezei
Arme pentru lupta la distanță în armata romană din Dacia Poolissensis (sec. II-III p. Chr)

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Radu Ardevan
conf. univ. dr. Florin Fodorean
prof. univ. dr. Sorin Nemeti

Katjár (căs. Ladó) T. Gyöngyvér
Coordonator: prof. univ. dr. RÜSZ-FOGARASI Enikő

Titlul tezei
Politică socială și îngrijirea săracilor în Clujul secolelor 17-18

Comisia de îndrumare
Agnes Flora
conf. univ. dr. Mária Lupescu Makó
lect. dr. Andrea Fehér

Katocz Zoltán
Coordonator: conf. univ. dr. MOLNÁR-KOVÁCS Zsolt

Titlul tezei
Cultura Baden în Valea Ierii

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Florin Drașovean
István Bajusz
conf. univ. dr. Florin Fodorean

Ladó Árpád – Gellért
Coordonator: prof. univ. dr. RÜSZ-FOGARASI Enikő

Titlul tezei
Arme albe din perioada Angevină în lumina surselor scrise și materiale (tipologie-tehnologie-utilizare-context)

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Gábor Sipos
Elek Benkő
conf. univ. dr. Mária Lupescu Makó

Mîndruțău Marius Bogdan
Coordonator: prof. univ. dr. Gelu FLOREA

Titlul tezei
Memoria vizuală a arheologiei. Fotografia documentară arheologică în cercetările de pe Șantierul Arheologic Cetățile dacice din Munții Orăștie

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Sorin Mitu
prof. univ. dr. Sorin Nemeti
lect. dr. Liliana Suciu-Mateescu

Muhi Csilla
Coordonator: prof. univ. dr. PÁL Judit

Titlul tezei
Urbanizare, politica orașului și elita politico-administrativă locală în orașul Satu Mare între anii 1890-1914

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Gábor Sipos
prof. univ. dr. Rüsz-Fogarasi Enikő
conf. univ. dr. Nagy Róbert

Mureșan Lucian-Mircea
Coordonator: prof. univ. dr. Ioan PISO

Titlul tezei
Dreptul funerar roman în provinciile danubiene. Conflictul dintre teorie și practică

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Radu Ardevan
conf. univ. dr. Florin Fodorean
prof. univ. dr. Sorin Nemeti

Mureșan Patricia-Smaranda
Coordonator: conf. univ. dr. Constantin BĂRBULESCU

Titlul tezei
Evoluţia dansului tradiţional românesc şi apariţia spectacolului de folclor în judeţul Bistriţa-Năsăud, sec. XX-XXI. Studiu de caz: Ansamblul Folcloric „Ciobănaşul” din Şieuţ (1950 – prezent)

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Toader Nicoară
prof. univ. dr. Sorin Mitu
Eleonora Sava

Negustor Mihai
Coordonator: prof. univ. dr. Toader NICOARĂ

Titlul tezei
Violență și criminalitate în Transilvania interbelică

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Marcela Sălăgean
prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta
conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu

Nica Bogdan
Coordonator: prof. univ. dr. Toader NICOARĂ

Titlul tezei
O istorie socială a satului românesc în comunism. Studiu de caz: județul Cluj, anii 70′ – 80′

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Marcela Sălăgean
prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta
conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu

Nyulas Dorottya
Coordonator: prof. univ. dr. Radu ARDEVAN

Titlul tezei
Repararea, reciclarea și depozitarea obiectelor din metal în Dacia romană

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Ioan Piso
conf. univ. dr. Florin Fodorean
prof. univ. dr. Sorin Nemeti

Pop Dorin-Gabriel
Coordonator: prof. univ. dr. Doru RADOSAV

Titlul tezei
„Dictatul” de la Viena între istorie și memorie

Comisia de îndrumare
C.Ș. III dr. Lavinia Costea (Stan)
conf. univ. dr. Ionuț Costea
conf. univ. dr. Valentin Orga

Răchită Mircea
Coordonator: prof. univ. dr. Florin DRAȘOVEAN

Titlul tezei
Așezarea neolitică de la Iernut

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Radu Ardevan
prof. univ. dr. Gelu Florea
lect. dr. Liliana Suciu Mateescu

Szilagyi Éva-Andrea
Coordonator: prof. univ. dr. Gábor SIPOS

Titlul tezei
Schimbările deținătorilor de posesiuni pe Valea Ierului în secolul 18 și începutul secolului 19

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Pál Judit
prof. univ. dr. Rüsz-Fogarasi Enikő
profesor emerit dr. Kovács András

Taloș Teodor
Coordonator: CS I dr. Coriolan-Horațiu OPREAN

Titlul tezei
Comerț si transfer tehnologic pe limesul Nord-vestic al Daciei. O abordare pe baza analizei ceramicii

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Radu Ardevan
prof. univ. dr. Gelu Florea
prof. univ. dr. Sorin Nemeti

Traleș (căs. Ardeț) Lucia-Carmen
Coordonator: prof. univ. dr. Mihai BĂRBULESCU

Titlul tezei
Viața religioasă la Tibiscum în secolele II – IV d. Chr

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Radu Ardevan
conf. univ. dr. Florin Fodorean
prof. univ. dr. Sorin Nemeti

Vasilache Ștefan
Coordonator: prof. univ. dr. Gelu FLOREA

Titlul tezei
Managementul apei in Dacia preromană cu privire specială asupra Sarmizegetusei Regia

Comisia de îndrumare
conf. univ. dr. Florin Fodorean
prof. univ. dr. Sorin Nemeti
lect. dr. Liliana Suciu-Mateescu