Oferta de cursuri

Cursurile doctorale în anul universitar 2021-2022

conf. univ. dr. Mihaela Cornelia FRUNZĂ
Practici etice în cercetarea științifică.
Ethical Practice in Scholarly Research.

syllabus
• Semestrul I
• Limbă de predare: română / engleză
• Codul disciplinei: ICC_001
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Curs: 2
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Seminar/ Lucrări aplicative: 1
• Numărul de credite alocat în cazul evaluării*: 10
• Curs obligatoriu**

prof. univ. dr. Virgil CIOMOŞ
Metodologia de cercetare în filosofie; etică și integritate academică.
Research Methods in Philosophy; Ethics and Academic Integrity.

syllabus
• Semestrul I
• Limbă de predare: română
• Codul disciplinei: ICC_002
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Curs: 2
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Seminar/ Lucrări aplicative: 2
• Numărul de credite alocat în cazul evaluării*: 10
• Curs obligatoriu**

conf. univ. dr. Sorin NEMETI
Arheologie și Big Data. Metode, analiză și interpretare în arheologia contemporană Archaeology and Big Data, Methods, Analysis and Interpretation in Contemporary Archaeology
syllabus
• Semestrul I
• Limbă de predare: română
• Codul disciplinei: ICC_003
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Curs: 2
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Seminar/ Lucrări aplicative: 1
• Numărul de credite alocat în cazul evaluării*: 15

prof. univ. dr. Gelu FLOREA
Arheologii și ideologii. Moduri de structurare a discursurilor arheologice în secolele XIX-XX
Archaeologies and Ideologies in the 19th and 20th centuries

syllabus
• Semestrul I
• Limbă de predare: română / engleză
• Codul disciplinei: ICC_004
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Curs: 2
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Seminar/ Lucrări aplicative: 1
• Numărul de credite alocat în cazul evaluării*: 15

conf. univ. dr. Florin FODOREAN
Conservarea, restaurarea, punerea în valoare și protecția patrimoniului arheologic în Europa și în România
Conservation, Restoration, Display and Protection of Archaeological Heritage in Europe and Romania

syllabus
• Semestrul I
• Limbă de predare: română / engleză
• Codul disciplinei: ICC_005
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Curs: 2
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Seminar/ Lucrări aplicative: 1
• Numărul de credite alocat în cazul evaluării*: 15

prof. univ. dr. Sorin MITU
Viață cotidiană în spațiul românesc în secolul al XIX-lea
Everyday Life in Romanian Territories during the Nineteenth Century
syllabus
• Semestrul I
• Limbă de predare: română
• Codul disciplinei: ICC_006
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Curs: 2
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Seminar/ Lucrări aplicative: 1
• Numărul de credite alocat în cazul evaluării*: 15

prof. univ. dr. Simona NICOARĂ
Cultură, spiritualitate și politică în epoca modernă și contemporană
Culture, Spirituality and Politics in the Modern and Contemporary Eras

syllabus
• Semestrul I
• Limbă de predare: română
• Codul disciplinei: ICC_007
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Curs: 2
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Seminar/ Lucrări aplicative: 1
• Numărul de credite alocat în cazul evaluării*: 15

prof. univ. dr. Toader NICOARĂ
Introducere în studiul istoriei culturale. Aspecte metodologice
Introduction to the Study of Cultural History. Methodological Aspects
syllabus
• Semestrul I
• Limbă de predare: română
• Codul disciplinei: ICC_008
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Curs: 2
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Seminar/ Lucrări aplicative: 1
• Numărul de credite alocat în cazul evaluării*: 15

prof. univ. dr. PÁL Judit
Izvoarele epocii moderne și interpretarea lor/ Sources for the Modern Era and their Interpretation
syllabus
• Semestrul I
• Limbă de predare: maghiară
• Codul disciplinei: ICC_009
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Curs: 2
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Seminar/ Lucrări aplicative: 1
• Numărul de credite alocat în cazul evaluării*: 15

prof. univ. dr. Doru RADOSAV
Condiţia contemporană a scrisului istoric
The Contemporary Status of Historical Writing

syllabus
• Semestrul I
• Limbă de predare: română / engleză
• Codul disciplinei: ICC_011
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Curs: 2
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Seminar/ Lucrări aplicative: 1
• Numărul de credite alocat în cazul evaluării*: 15

prof. univ. dr. RÜSZ-FOGARASI Enikő
Instituţii urbane în Transilvania premodernă
Urban Institutions in Early Modern Transylvania
syllabus
• Semestrul I
• Limbă de predare: maghiară / engleză
• Codul disciplinei: ICC_012
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Curs: 2
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Seminar/ Lucrări aplicative: 1
• Numărul de credite alocat în cazul evaluării*: 15

prof. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN
Interes naţional în sistem internaţional în sec. XX-XXI. Studii de caz
National Interest in International Systems during the Twentieth and Twentyfirst Centuries

syllabus
• Semestrul I
• Limbă de predare: română
• Codul disciplinei: ICC_013
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Curs: 2
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Seminar/ Lucrări aplicative: 1
• Numărul de credite alocat în cazul evaluării*: 15

prof. univ. dr. SIPOS Gábor
Cultura cărţii în Transilvania premodernă
Book Culture in Early Modern Transylvania

syllabus
• Semestrul I
• Limbă de predare: maghiară
• Codul disciplinei: ICC_014
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Curs: 2
• Numărul de ore alocat pe săptămână – Seminar/ Lucrări aplicative: 1
• Numărul de credite alocat în cazul evaluării*: 15

* Conform art. 28 din Regulamentul doctoratului la UBB, nr. 14385 din 31 oct. 2005

  ** Este obligatorie frecventarea unuia dintre cele două cursuri de etică și integritatea academică

Se pot alege cursuri şi de la alte şcoli doctorale din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai