Institutului de Studii Central-Europene

Site-ul oficial ISCE

Director
prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta

Membri

prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta
conf. univ. dr. Radu Mârza (director executiv)
prof. univ. dr. Maria Crăciun
prof. univ. dr. Greta Miron
lect. univ. dr. Carmen Florea
lect. univ. dr. Cosmin Rusu
dr. Ciprian Firea (cadru didactic asociat)
• drd. Melinda Keresztes
• drd. Raluca-Georgiana Cobuz (membru asociat)
• drd. Tiberiu Ciorbă (membru asociat)

Prezentare generală

Institutul de Studii Central-Europene a fost înfiinţat în anul 1990, prin hotărârea din 2 noiembrie 1990 a Consiliului Profesoral al Facultăţii de Istorie şi Filosofie a UBB. Era atunci – şi a rămas şi azi – singurul institut din România cu un asemenea profil. Ideea fondării lui i-a aparţinut profesorului Pompiliu Teodor, director al Institutului între anii 1990-2001. A fost gândit în relaţie strânsă cu procesul instructiv-educativ, miza principală fiind promovarea unei perspective/problematici de cercetare şi didactice capabile să contribuie, în ultimă instanţă, la înţelegerea mai nuanţată, mai complexă a istoriei românilor. Direcţia a fost fertilă, concretizându-se în numeroase teze de doctorat, articole consistente şi cărţi convergente prin tematică marilor direcţii cultivate de institut. „Istoria Bisericii şi a vieţii religioase (sec. XVI-XVIII)”, „Istoria istoriografiei”, „Elite şi societate în Europa Centrală şi Răsăriteană în Epoca Modernă”, „Majoritari şi minoritari în Europa Centrală şi Orientală. Alteritate politică, socială, culturală şi spirituală” – sunt cele mai importante direcţii profilate şi aprofundate de-a lungul anilor. Din colectivul Institutului au făcut parte profesori, masteranzi şi doctoranzi din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, dar şi cercetători de la diferite instituţii de învăţământ universitar sau de cercetare din Cluj şi din alte oraşe ale Transilvaniei (Alba-Iulia, Oradea, Târgu-Mureş, Sibiu). Din anul 2001, director al Institutului este Ovidiu Ghitta. În acel an, Institutul de Studii Central-Europene a fost recunoscut drept centru de cercetare de către CNCSIS. A fost evaluat şi în cadrul UBB, cea mai recentă reacreditare fiind aceea din 2016, Institutul primind statutul de centru de cercetare.

Activitatea institutului a constat în:
• organizarea unor simpozioane/colocvii cu caracter naţional şi internaţional (de exemplu cele din anii 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2019);
• invitarea unor specialişti reputaţi pentru a susţine cicluri de prelegeri/conferinţe publice;
• publicarea periodicului Colloquia. Journal of Central-European Studies (apărut între 1994-2013, indexat CEEOL);
• atragerea de fonduri prin granturi de cercetare (mai recent cele avându-i ca directori pe Maria Crăciun (2011-2016), Radu Mârza (2011-2014), sau proiecte Fellowship Star UBB Sergiu Gherghina (2020-2021);
• implicarea în derularea programele de masterat „Societate, artă, identităţi în Europa Centrală. De la medieval la modernitate” şi, începând cu anul 2015, „Patrimoniu şi turism cultural”.

Institutul dispune de un spaţiu propriu în Clădirea Centrală a UBB (Sala 309, dotată cu Touchscreen Display şi mobilată adecvat), în care se desfăşoară activităţi didactice, se organizează conferinţe şi se întruneşte consiliul director al Institutului. Aici se găsește și biblioteca şi arhiva acestuia.

Obiective

Prin proiecte, publicaţii, conferinţe, simpozioane şi activitate didactică armonizată cu obiectivele sale, Institutul de Studii Central-Europene îşi propune să întreţină interesul de cercetare pentru acest cadru teritorial-istoric, cu particularităţi de civilizaţie bine evidenţiate deja istoriografic. Vizăm în continuare abordarea trecutului regiunii în diferite registre de analiză (patrimonial-material, instituţional, social, politic, ecleziastic-devoţional, cultural-artistic, identitar) şi într-un decupaj cronologic larg (de la Evul Mediu la secolul XX). Explorarea sistematică a diferitelor fonduri arhivistice din România şi din străinătate, utilizarea şi a altor categorii de surse (arheologice, vizuale, literare, orale), analizele în cheie comparativă şi ancorarea într-un orizont bibliografic, conceptual şi metodologic contemporan sunt principale căi menite să genereze cunoaştere şi să ne menţină, prin contribuţii originale, în atenţia specialiştilor în domeniu.

Institutul urmăreşte să stimuleze schimbul de idei şi dezbaterile între cercetători din ţară şi din afara ei, inclusiv concertarea lor în proiecte comune de cercetare. Funcţionând în ambianţă universitară, el va rămâne implicat în formarea unei resurse umane de calitate, prin masteratele de profil şi programele doctorale în care sunt angrenaţi membrii săi. Prelegeri şi seminarii concepute ca laboratoare de lucru, exerciţii de paleografie, precum şi proiecte de grup formative vor contribui la familiarizarea studenţilor cu instrumentarul studierii istoriei central-europene.

Contact

Adresă
Universitatea „Babeş-Bolyai”
Facultatea de Istorie şi Filosofie
Str. Kogălniceanu nr. 1
400084 Cluj

Tel / Fax
0040/264/431659

e-mail
isce_colloquia@yahoo.com