Regulamente

Regulamentul școlii doctorale „Istorie. Civilizație. Cultură”

Legea educației naționale 2011

OUG privind modificarea Legii educației naționale nr.1/2011

HG 681/2011 pentru modificarea și completarea Codului studiilor universitare de doctorat

REGULAMENTUL UNIVERSITĂȚII BABEŞ BOLYAI DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Hotărâre nr. 11 669/24.08.2020 privind completarea Anexei 3 a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor de doctorat la Universitatea Babeş-Bolyai (Procedura de susţinere publică a tezei de doctorat în regim online)

Procedură de susținere publică a tezei de doctorat în regim online

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SESIUNILOR DE ADMITERE LA UBB, ÎN CONDIȚIILE SUSPENDĂRII ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE FAȚĂ ÎN FAȚĂ

Hotărâre nr. 47/19.04.2021 privind aprobarea calendarului şi a actualizării Metodologiei de admitere la studiile de doctorat 2021

ORDIN Nr. 5229/2020 din 17 august 2020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum şi la soluţionarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat

Hotărâre nr. 15478/19.10.2020 privind aprobarea modificării și completarea Anexei 1 la Regulamentul UBB privind susținerea publică a tezelor de abilitare și cooptarea conducătorilor de doctorat