Regulamente

 1. Regulamentul Școlii Doctorale „Istorie. Civilizație. Cultură” AICI
 2. Ghid de realizare a tezei de doctorat în domeniul Istorie, la Școala Doctorală „Istorie. Civilizație. Cultură” (Anexa 2) AICI
 3. Regulamentul Universității Babeș-Bolyai de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat AICI
 4. Organizarea și desfășurarea sesiunilor de admitere la UBB, în condițiile suspendării activităților didactice față în față AICI
 5. Procedură de susținere publică a tezei de doctorat în regim online AICI

Legislație

 1. Legea educației naționale AICI
 2. O.G. privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 AICI
 3. H.G. nr. 681/2011 pentru modificarea și completarea Codului studiilor universitare de doctorat AICI
 4. Hotărârea nr. 15478/19.10.2020 privind aprobarea modificării și completarea Anexei 1 la Regulamentul UBB privind susținerea publică a tezelor de abilitare și cooptarea conducătorilor de doctorat AICI
 5. ORDIN Nr. 5229/2020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum şi la soluţionarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat AICI
 6. Hotărârea nr. 11 669/24.08.2020 privind completarea Anexei 3 a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor de doctorat la Universitatea Babeş-Bolyai (Procedura de susţinere publică a tezei de doctorat în regim online)
 7. Hotărâre nr. 47/19.04.2021 privind aprobarea calendarului şi a actualizării Metodologiei de admitere la studiile de doctorat 2021