An II – Grație

Anul admiterii – 2017

Albornoz Castro Álvaro Alejandro
Coordonator: prof. univ. dr. Sorin MITU (bursă Statul Român)

Titlul tezei


Comisia de îndrumare

Almăjanu Cristian
Coordonator: profesor emerit dr. Doru RADOSAV

Titlul tezei
Contribuția părintelui Ene Braniște la istoria și teologia cultului

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta
conf. univ. dr. Ionuț Costea
prof. univ. dr. Greta Miron

Balaș Anamaria Ștefania
Coordonator: conf. univ. dr. Florin FODOREAN

Titlul tezei
Africa în izvoarele geografice antice

Comisia de îndrumare

profesor emerit dr. Radu Ardevan
prof. univ. dr. Gelu Florea
conf. univ. dr. Eduard Nemeth

Bota Vlad-Cătălin
Coordonator: conf. univ. dr. Sorin NEMETI

Titlul tezei
Dialogul armelor: frontiera Daciei romane

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Radu Ardevan
prof. univ. dr. Gelu Florea
conf. univ. dr. Florin Fodorean

Butculescu D. Claudiu Ramon
Coordonator: acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel POP

Titlul tezei
Simbolistică și continuitate în heraldica Maramureșului medieval (sec. XIV-XVI)

Comisia de îndrumare
conf. univ. dr. Adinel Dincă
conf. univ. dr. Ionuț Costea
conf. univ. dr. Radu Mârza

Cobuz Raluca Georgiana
Coordonator: prof. univ. dr. Maria CRĂCIUN

Titlul tezei
Comanditari, imagine și comunitate. Rolul picturii murale în comunicarea religioasă

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta
prof. univ. dr. Greta Miron
C.Ș. III dr. Ciprian Firea

Covaciu Cătălina-Tatiana
Coordonator: acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel POP

Titlul tezei
Missalul ca sursă pentru istoria medievală a Transilvaniei

Comisia de îndrumare
conf. univ. dr. Adinel Dincă
conf. univ. dr. Ionuț Costea
conf. univ. dr. Radu Mârza

Coștiug Adrian-Constantin
Coordonator: prof. univ. dr. Toader NICOARĂ

Titlul tezei
Istoria socială a relațiilor dintre copii și părinți în orașul Turda

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Marcela Sălăgean
prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta
conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu

Dur Sergiu-Constantin
Coordonator: prof. univ. dr. Sorin MITU

Titlul tezei
Influența Iranului și a Arabiei Saudite în dinamicele contemporane de islamizare în Bosnia și Herzegovina

Comisia de îndrumare
lect. dr. Lucian Turcu
conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu
conf. univ. dr. Ion Cârja

Ferenț Iuliana Maria
Coordonator: conf. univ. dr. Constantin BĂRBULESCU

Titlul tezei
Imaginea ţăranului şi a lumii rurale în opera scriitorilor din România interbelică

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Toader Nicoară
prof. univ. dr. Sorin Mitu
conf. univ. dr. Ion Cârja

György Árpád-Botond
Coordonator: prof. univ. dr. RÜSZ-FOGARASI Enikő

Titlul tezei
Târgu-Mureș în epoca premodernă

Comisia de îndrumare

prof. univ. dr. Judit Pál
conf. univ. dr. Mária Lupescu Makó
conf. univ. dr. Nagy Róbert

Honca Ciprian-Emanuel
Coordonator: prof. univ. dr. Ovidiu GHITTA

Titlul tezei
Pásztory Árkád – o abordare monografică

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Ioan Marius Bucur
prof. univ. dr. Greta Miron
conf. univ. dr. Ionuț Costea

Horadron Ionuț Mihai
Coordonator: conf. univ. dr. Greta MIRON

Titlul tezei
Ortodoxia în Bihor în lungul secol al XVIII-lea ( 1700-1829 ). Biserică și comunitate

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta
prof. univ. dr. Maria Crăciun
conf. univ. dr. Ionuț Costea

Horváth Csaba
Coordonator: prof. univ. dr. PÁL Judit

Titlul tezei
Corpul de ofițeri al regimentelor grănicerești secuiești (1764-1851)

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Enikő Rüsz Fogarasi
conf. univ. dr. Mária Lupescu Makó
conf. univ. dr. Nagy Róbert

Hotca Ovidiu Mihai
Coordonator: prof. univ. dr. Ovidiu GHITTA

Titlul tezei
Tragicele evenimente ale celui de-al doilea război mondial în memoria colectivă din Țara Oașului

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Toader Nicoară
prof. univ. dr. Ioan Marius Bucur
conf. univ. dr. Ionuț Costea

Izsán Csaba
Coordonator: prof. univ. dr. RÜSZ-FOGARASI Enikő

Titlul tezei
Rolul breslelor în defensiva orașelor transilvane în epoca premodernă

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Judit Pál
conf. univ. dr. Mária Lupescu Makó
conf. univ. dr. Nagy Róbert

Kádas Zoltán
Coordonator: conf. univ. dr. MOLNÁR-KOVÁCS Zsolt

Titlul tezei
Complexitate și regionalitate în cadrul culturii Tiszapolgár din Nord-Vestul României

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Florin Drașovean
István Bajusz
prof. univ. dr. Enikő Rüsz Fogarasi

Lazăr Attila
Coordonator: prof. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN

Titlul tezei


Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Ioan-Marius Bucur
lect. dr. Mihai Alexandrescu
lect. dr. Mihai Croitor

Maranda Ionuț-Alexandru
Coordonator: prof. univ. dr. Doru RADOSAV

Titlul tezei
Opresiune și supraviețuire între istorie și memorie în spațiul penitenciar comunist

Comisia de îndrumare
C.Ș. III dr. Lavinia Costea (Stan)
conf. univ. dr. Ionuț Costea
conf. univ. dr. Valentin Orga

Moldovan George-Paul
Coordonator: prof. univ. dr. Ovidiu GHITTA

Titlul tezei
Patrimoniu funciar, statut social, ocupații și onomastica locuitorilor din Țara Oașului în veacul al XVIII-lea

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Toader Nicoară
prof. univ. dr. Greta Miron
conf. univ. dr. Ionuț Costea

Munteanu Bogdan Constantin
Coordonator: prof. univ. dr. Sorin MITU

Titlul tezei
Problema limbii în Transilvania (1780 – 1848)

Comisia de îndrumare
conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu
conf. univ. dr. Ion Cârja
lect. dr. Vlad Popovici

Nogyi Edmond
Coordonator: prof. univ. dr. Gelu FLOREA

Titlul tezei
Rețeaua de comunități locale din Munții Orăștiei între secolele 1 i Hr – 1 d. Hr.

Comisia de îndrumare
conf. univ. dr. Florin Fodorean
prof. univ. dr. Sorin Nemeti
lect. dr. Liliana Suciu-Mateescu

Păcurar (căs. Bardan) Cristina
Coordonator: prof. univ. dr. Toader NICOARĂ

Titlul tezei
Despre alimentație și cultura alimentațională. Opțiuni, gusturi și atitudini în gastronomia românească din Principatele Române în secolul XIX

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Marcela Sălăgean
prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta
conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu

Pápai Ureczkyné Emese
Coordonator: profesor emerit dr. Gábor SIPOS

Titlul tezei
Problemele actuale ale artei aplicate maghiare între cele două războaie mondiale, în lumina vieții și activității artistului decorator Schima A. Bandi

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Pál Judit
prof. univ. dr. Rüsz-Fogarasi Enikő
conf. univ. dr. Nagy Róbert

Pop Ioan-Adrian
Coordonator: prof. univ. dr. Toader NICOARĂ

Titlul tezei
Istorie, Progres si Utopie. Anchetă asupra ideii de progres în conștiința european

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Marcela Sălăgean
prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta
conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu

Pusta Ciprian
Coordonator: prof. univ. dr. Toader NICOARĂ

Titlul tezei
Sub semnul Armistițiului: județul Satu Mare în perioada 1945-1950

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Marcela Sălăgean
prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta
conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu

Sala Gabriel Constantin
Coordonator: prof. univ. dr. Sorin MITU

Titlul tezei
Galeriile de fotbal românești

Comisia de îndrumare
conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu
conf. univ. dr. Ion Cârja
lect. dr. Lucian Turcu

Silverio Enrico
Coordonator: prof. univ. dr. Mihai BĂRBULESCU

Titlul tezei
La sicurezza nell’Impero romano tra Roma e Costantinopoli nella tarda antichità/Securitatea în Imperiul Roman între Roma și Constantinopol în antichitatea târzie

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Radu Ardevan
conf. univ. dr. Florin Fodorean
prof. univ. dr. Sorin Nemeti

Soare Vasile
Coordonator: prof. univ. dr. Tasin GEMIL

Titlul tezei
Asia centrală – evoluție istorică și importanță geostrategică

Comisia de îndrumare
Călin Felezeu
prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta
prof. univ. dr. Ioan-Marius Bucur

Szakács Erich Noris
Coordonator: conf. univ. dr. Șerban TURCUȘ

Titlul tezei
Transilvania și cruciadele în secolul al XVI-lea

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Toader Nicoară
prof. univ. dr. Marcela Sălăgean
prof. univ. dr. Sorin Mitu

Tecar Tiberiu Ioan
Coordonator: prof. univ. dr. Florin DRAȘOVEAN

Titlul tezei
Necropole de la finalul bronzului mijlociu și de la începutul bronzului târziu în Transilvania. Studiu de caz: Necropola de la Florești – Polus/Șapca Verde

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Radu Ardevan
prof. univ. dr. Gelu Florea
lect. dr. Liliana Suciu Mateescu

Trufan Marinela Veronica
Coordonator: prof. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN

Titlul tezei
Diseminarea politicii externe românești la nivelul opiniei publice in perioada interbelică

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Simona Nicoară
lect. dr. Claudiu Marian
lect. dr. Mihai Alexandrescu

Újvári Dorottya-Boglárka
Coordonator: prof. univ. dr. PÁL Judit

Titlul tezei
Albume de familie: reprezentare socială prin fotografii în Transilvania înaintea celui de-al doilea Război Mondial

Comisia de îndrumare
Vilmos Keszeg
Hanna Orsolya Vincze
lect. dr. Pál Emese

Ursuț-Nicoară Andrada-Patricia
Coordonator: prof. univ. dr. Simona NICOARĂ

Titlul tezei
Crucea Roșie Română. Organizarea, evoluția și activitatea

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Marcela Sălăgean
prof. univ. dr. Sorin Mitu
conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu