Profesori

acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel POP
Președinte al Academiei Române
Domenii de competență: Istorie medievală; Istoria politică și socială a României medievale și a Europei Centrale de Sud-Est; Istoria instituțiilor medievale și a culturii medievale; Paleografie latină.
Curriculum Vitae
Publicații

prof. univ. dr. Constantin BĂRBULESCU
Domenii de competență: Istoria modernă a României; Istoria lumii rurale; Imaginarul corpului uman.
Curriculum Vitae

prof. univ. dr. Maria-Silvia CRĂCIUN
Director al Școlii Doctorale
Domenii de competenţă: Istoria medievală universală; Istoria Bisericii și a religiilor; Viața religioasă la începutul epocii moderne; Imaginea ca document istoric; Imaginea în Reformă.
Curriculum Vitae / Publicații

prof. univ. dr. Aurel-Gelu FLOREA
Domenii de competență: Arta și arheologia celei de-a doua epoci a fierului; Religiile preistorice; Civilizația Daciei preromane.
Curriculum Vitae

prof. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Decan al Facultății de Istorie și Filosofie
Domenii de competență: Istorie medievală și premodernă; Istoria Bisericii; Paleografie româno-chirilică.
Curriculum Vitae / Publicații

prof. univ. dr. Greta-Monica MIRON
Domenii de competență: Istoria istoriografiei românești; Istoria Bisericii Greco-Catolice din Transilvania.
Curriculum Vitae

prof. univ. dr. Sorin MITU
Domenii de competență: Istoria românească modernă și universală; Istoria sensibilității și a imaginației; Naționalismul și imaginea celuilalt.
Curriculum Vitae / Publicații

prof. univ. dr. Sorin NEMETI
Domenii de competență: Istoria Daciei romane; Religia în Imperiul Roman; Istorie și arheologie în epoca migrațiilor.
Curriculum Vitae

prof. univ. dr. PÁL Judit
Domenii de competență: Istoria socială și politică a Transilvaniei (secolele XVIII-XIX); Istorie urbană; Istoria armenilor din Transilvania.
Curriculum Vitae

prof. univ. dr. RÜSZ-FOGARASI Enikő
Prodecan al Facultății de Istorie și Filosofie
Domenii de competență: Istoria urbană a Transilvaniei; Instituții medievale și premoderne.
Curriculum Vitae / Publicații

prof. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN
Domenii de competență: Istorie contemporană; Regimuri politice; Modele decizionale de politică externă; Modele și sisteme politice, economice, culturale și sociale în secolele XX și XXI; Relații internaționale.
Curriculum Vitae / Publicații

prof. univ. dr. Şerban TURCUŞ
Domenii de competență: Istorie Medievală; Istorie Bisericilor; Științe auxiliare ale istoriei; Istoria și evoluția diplomației.
Curriculum Vitae / Publicații

conf. univ. dr. Adinel-Ciprian DINCĂ
Domenii de competență: Paleografie, diplomatică și codicologie, istoria medievală a Transilvaniei, comunicarea scrisă medievală în alfabet latin, istoria educației și intelectualității în Evul Mediu.
Curriculum Vitae

conf. univ. dr. Florin Gheorghe FODOREAN
Domenii de competență: Arheologie și istorie antică: Istoria și Arheologia Daciei romane, Arheologia peisajului în perioada romană; Cartografie și geografie antică.
Curriculum Vitae

conf. univ. dr. MOLNÁR-KOVÁCS Zsolt
Domenii de competență: Preistorie; Istoria artei antice; Epoca bronzului în Transilvania.
Curriculum Vitae / Publicații

conf. univ. dr. Eduard-Marius NEMETH
Domenii de competență: Istoria Imperiului Roman, arheologie provincială romană.
Curriculum Vitae
Publicații

conf. univ. dr. Mihai Teodor NICOARĂ
Domenii de competență: Istoria contemporană românească și universală; Istoria universităților românești; Istoria culturii românești în secolul XX; Istoria instituțiilor politice în secolul XX.
Curriculum Vitae

lect. univ. dr. Vlad Vasile POPOVICI
Domenii de competență: Istoria modernă a României; Istoria elitelor; Aplicații informatice în cercetarea istorică.
Curriculum Vitae