Anul 2018-2019

Activităţile Şcolii doctorale în anul universitar 2018-2019

Ex-Cathedra: Prelegerile Școlii doctorale
Istoria şi memoria represiunilor staliniste în Basarabia: Experienţa unui proiect de cercetare
26 octombrie 2018
Conferinţa doctoranzilor în istorie:
Tinerii şi noile provocări istoriografice Abordări. Concepte. Surse
Program
21-22 septembrie 2018
Exilaţii paşoptişti români şi Războiul Crimeii (1853-1856): de la contextul emoţional la strategiile de acţiune
22 februarie 2019
Andrei Bodor şi istoriografia antichităţii din Transilvania
8 martie 2019
Atelier
Războiul în istorie: cercetări şi perspective actuale
21 martie 2019
Ex-Cathedra: Prelegerile Şcolii doctorale
Trei prelegeri ale unor distinşi cercetători de la Budapesta
5 aprilie 2019
Ex-Cathedra: Prelegerile Şcolii doctorale
Profesor dr. Toader Nicoară
O „cercetare critică” asupra istoriografiei române de azi: plagiat, auto-plagiat şi alte „maladii” în cercetarea istorică contemporană
12 aprilie 2019

Ex-Cathedra: Prelegerile Şcolii doctorale
Mária Pakucs-Willcoks
Buna guvernare – gute Policey la Sibiu în secolul XVI
16 aprilie 2019
Ex-Cathedra: Prelegerile Şcolii doctorale
Josef Wolf
Identităţi şi loialităţi multiple. Minorităţile germane din Europa de sud-est în perioada 1918-1950

8 mai 2019
Ex-Cathedra: Prelegerile Şcolii doctorale
Josef Wolf
Demografie şi politică – hărţile etnice

9 mai 2019
Ex-Cathedra: Prelegerile Şcolii doctorale
Josef Wolf
Explorarea periferiei sud-estice a Imperiului habsburgic în veacul al XVIII-lea. „Descrierile ţării“ şi reprezentarea cartografică a Transilvaniei şi Banatului

10 mai 2019
Ex-Cathedra: Prelegerile Şcolii doctorale
Elizabeth Tingle
Sacred Travel: Long-Distance Pilgrimage and the Counter-Reformation in North West Europe c. 1520 to 1750

24 mai 2019
Atelier
Travel and Travelers: population movements and cultural transfer
Broșura
24 mai 2019