Anul 2021-2022

Programarea activităţilor Şcolii Doctorale în semestrul 2

Atelier In memoriam Alexandri Diaconescu
Antichități preromane și romane. Arheologie și istoriografie
26-27 mai 2022
Programul atelierului
Atelier
Preaching In Liminal Areas Of Medieval Western Christianity. Similarities, Connections, Contrasts.
Organizatori: Adinel Dincă și Lidia Negoi
20-21 mai 2022
Programul atelierului
Ex-Cathedra: Prelegerile Şcolii Doctorale
Renașterea sociologiei românești după Primul Război Mondial în context central-est-european. O abordare comparativă.
13 mai 2022
Ex-Cathedra: Prelegerile Şcolii Doctorale
Vlad Țepes Drăculea (1431-1476). Analiză epistemică a biografiei și tradiției narative.
8 aprilie 2022
Ex-Cathedra: Prelegerile Şcolii Doctorale
The Militarization of the Iron Age Celtic Societies: the Role of the Ramparts of the Oppida.
25 martie 2022
Rezumat/Abstract

Programarea activităţilor Şcolii Doctorale în semestrul 1

Conferinţele şcolii doctorale

Conferinţa internațională a doctoranzilor în istorie
Vechi și nou în cercetarea istorică: surse, metode interpretări
Old and new in historical research: sources, methods, approaches
Programul conferinței
Rezumate ale lucrărilor participanților
12-13 noiembrie 2021
Ex-Cathedra: Prelegerile Şcolii doctorale
Ad fontes sau ultra fontes – Despre locul istoriei scrierii în medievistica din Transilvania
10 decembrie 2021
Ex-Cathedra: Prelegerile Şcolii doctorale
Straturi de viață: Arheologia istorică. Realități și perspective
14 ianuarie 2022
Ex-Cathedra: Prelegerile Şcolii doctorale
Activități militare la granița de vest a Daciei romane
25 februarie 2022