Programe internaționale

Programul Erasmus

Coordonator al departamentului: prof. univ. dr. Maria-Silvia CRĂCIUN
• departamentul de Istorie medievală, premodernă şi Istoria artei
str. Napoca nr. 11
e-mail: hiphi@ubbcluj.ro
Secretariat: Simona Dombi
• e-mail: simona.dombi@ubbcluj.ro

  1. Informaţii despre programul Erasmus+
  2. Selecţia studenţilor pentru mobilităţi Erasmus de studiu
  3. Video de informare cu privire la demersurile după procesul de selecţie şi documentele necesare în vederea pregătirii mobilităţii
  4. Universităţi partenere
  5. Obţinerea Cardului european de sănătate