Institutul de Iudaistică şi Istorie Evreiască Dr. Moshe Carmilly

Site-ul oficial IIE

Director
conf. univ. dr. Maria Radosav

Membri

• Visiting Professor dr. Moshe Idel
Universitatea Ebraică din Ierusalim

• Visiting Professor dr. Alexander Orbach
Universitatea Pittsburgh

• Visiting Lecturer dr. Lucian Herşcovici
Ierusalim

• lect. dr. Augusta Costiuc Radosav
Universitatea Babeș-Bolyai

Prezentare generală

Institutul de Iudaistică şi Istorie Evreiască Dr. Moshe Carmilly a fost înfiinţat în anul 1991, ca parte a Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi funcţionează în cadrul Departamentului de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei. În momentul înfiinţării sale după căderea comunismului, institutul era singurul centru academic din România dedicat exclusiv studiilor iudaice şi preocupat de recâştigarea unui prestigiu ştiinţific pentru acest domeniu. Acest institut a avut drept obiectiv cercetări privind istoria evreilor din spaţiul transilvănean şi, în general, din spaţiul românesc şi promovarea unor cursuri de învăţare a limbii ebraice, istoriei evreilor, culturii, civilizaţiei şi filosofiei iudaice.

Cooperare internațională

Institutul cooperează în plan academic cu universităţi din Israel, Statele Unite ale Americii, Franţa, Germania, Ungaria, Austria, Olanda. În urma unor parteneriate încheiate între Universitatea Babeş-Bolyai şi Ambasada Statului Israel în România, au fost trimişi la Cluj-Napoca lectori de limbă ebraică din Israel, finanţaţi în primii ani de către Ambasada Statului Israel în România, iar ulterior, aceştia au fost finanţaţi integral de către Universitatea Babeş-Bolyai. Alături de aceşti profesori din Israel, având la bază schimburi inter-universitare internaţionale, au venit şi alţi profesori din domeniul studiilor iudaice la Cluj-Napoca: de la Universitatea Ebraică din Ierusalim, de la Universitatea din Tel Aviv, de la Universitatea din Pittsburgh, de la Universitatea din Viena şi din alte centre academice prestigioase. Acordurile şi parteneriatele încheiate între Universitatea Babeş-Bolyai şi alte universităţi sau centre academice se referă şi la stagii de schimb bilaterale pentru studenţi, programe desfăşurate în parteneriat, schimb de informaţii şi de publicaţii, organizarea de conferinţe şi ateliere pe teme ştiinţifice.

Contact

Institutul de Iudaistică şi Istorie Evreiască Dr. Moshe Carmilly
Adresă
Str. Croitorilor nr. 13
RO-400162, Cluj-Napoca
Tel / Fax
+40-264-532221
e-mail
institut.iudaistica.cluj@gmail.com

Biblioteca de Studii Iudaice
Adresă
Str. Croitorilor nr. 13
RO-400162, Cluj-Napoca
Tel / Fax
+40-264-532221
e-mail
studii_iudaice@yahoo.com

Studia Judaica
Adresă
Str. Croitorilor nr. 13
RO-400162, Cluj-Napoca
Tel / Fax
+40-264-532221
e-mail
studia.judaica@gmail.com

Muzeul Documentar al Holocaustului din Nordul Transilvaniei
Adresă

Str. Croitorilor nr. 13
RO-400162, Cluj-Napoca
Tel / Fax
+40-264-532221
e-mail
holocaust.transilvania@gmail.com