Centrul de Studii asupra Orientului Mijlociu şi a Mediteranei

Site-ul oficial CSOMM

Director
prof. univ. dr. Alexandru Diaconescu

Membri

• lect. univ. dr. Marius Lazăr (director executiv)

• cercetător postdoctoral asociat Daniela Dumbravă
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

• conf. Univ. dr. Laura Sitariu
Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Departamentul de Limbi și Literaturi Orientale

• cercetător asociat dr. Dan Deac
Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai

• cercetător asociat drd. Annamária-Izabella Pázsint
Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai

Prezentare generală

Centrul de Studii asupra Orientului Mijlociu și a Mediteranei este o unitate de cercetare interdisciplinară creată în 2016, în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, ce studiază aspectele istorice, politice, culturale, religioase, economice din Orientul Mijlociu și spațiul mediteranean, din Antichitate până în perioada contemporană.
Centrul propune o platformă instituțională care să promoveze și să stimuleze dezvoltarea, în România, a studiilor și cercetărilor asupra acestor regiuni, facilitând cooperările științifice și educaționale la nivel internațional, în special cu partenerii din Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

Preocupările Centrului vizează o arie geografică largă, ce acoperă Mediterana de Sud și de Est și Orientul Mijlociu, incluzând Afghanistan și Pakistan, precum și conexiunile culturale și geopolitice ale acestui areal cu vecinătățile sale: Africa subsahariană, Europa, Caucaz, Asia Centrală, subcontinentul indian.

În plus față de obiectivele sale științifice, Centrul este deschis spre cooperări cu parteneri din sfera publică și privată, organizații non-guvernamentale, societatea civilă, media etc. pentru a facilita cunoașterea realităților culturale și sociopolitice din Orientul Mijlociu și Mediterana de Sud și a programelor și oportunităților de colaborare cu aceste regiuni.

Contact

Adresă
Centrul de Studii asupra Orientului Mijlociu și a Mediteranei
Universitatea Babeș-Bolyai
Facultatea de Istorie și Filosofie
Str. Mihail Kogălniceanu, Nr. 1, cam 307
400084, Cluj-Napoca

e-mail
mideast@ubbcluj.ro