Publicații ale membrilor corpului profesoral

The Topography and the Landscape of Roman Dacia
F. Fodorean

Disponibil pe Amazon

Principia din Castrul legionar de la Potaissa
M. Bărbulescu

Studii asupra granițelor romane din Dacia
S. Nemeti et.all.

Studii asupra granițelor romane din Dacia
S. Nemeti et.all.

Atlas-Dicționar al Daciei romane
M. Bărbulescu

O istorie a istoriografiei
G. Miron

Între Clio și Themis
D. Radosav

History of Romania
I.A. Pop

Re de Dacia
I.A. Pop

Veghea asupra Limbii Romane
I.A. Pop

Hunedoreștii. O familie europeană
I.A. Pop

De la romani la români
I.A. Pop

A short Illustrated History of the Romanians
I.A. Pop

Italia-România. O bibliografie cât o istorie
V. Turcuș, Ș. Turcuș

O contribuție la istoria Timișoarei medievale
F. Drașovean et.all.

Leadership academic clujean (1919-2019)
V. Pușcaș, V. Turcuș, Ș. Turcuș

Geschichte Siebenbürgens
I.A. Pop, I. Bolovan

Historie de la Transylvanie
I.A. Pop, I. Bolovan

Southeastern Europe in the Middle Ages and Early Modern Times
I.A. Pop

Studia Universitatis Babeș-Bolyai
vol. 65 / 2020

Mitografii. Inventar parțial al ezoterismelor românești
S. Nemeti

Finding Arcobadara. Essay on the Geography and Administration of the Roman Dacia
S. Nemeti

The Dacians in the Roman Empire. Provincial Constructions
S. Nemeti el.all.

Dialoguri păgâne. Formule votive și limbaj figurat în Dacia romană
S. Nemeti

Le Syncretisme Religieux en Dacie Romaine
S. Nemeti

Ale porcului. Eseu asupra relației om-animal într-un sat transilvan
C. Bărbulescu

Physicians, Peasants, and Modern Medicine. Imagining Rurality in Romania, 1860-1910
C. Bărbulescu