Anul 2023-2024

Colocviu

Istoria și literatura. Teritorii conexe și întâlniri fertile

13-14 octombrie 2023

Programul colocviului AICI

Conferinţa internațională a doctoranzilor în istorie
International Conference Of The Doctoral School In History

Revăzând Revezionismul: Paradigme, Modele Interpretative și Instrumente Euristice în Cercetarea Istorică / Revising Revisionism: Paradigms, Interpretative Models And Heuristic Tools In Historical Research

9-11 noiembrie 2023

Programul conferinței AICI
Rezumatele participanților AICI