Buget fără bursă

Kővecsi Gerzson-Ákos
Coordonator: conf. univ. dr. Florin FODOREAN

Titlul tezei
Colecții epigrafice din Transilvania secolelor XVI-XIX

Comisia de îndrumare
profesor emerit. dr. Radu Ardevan
prof. univ. dr. Sorin Nemeti
lect. dr. Dávid Petruț

Lăcătuș Maftei-Viorel
Coordonator: conf. univ. dr. Mihai T. NICOARĂ

Titlul tezei
Județul Someș – evoluție administrativă și social-politică între anii 1918-1950

Comisia de îndrumare

prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta
conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu
C.Ș. II dr. hab. Viorica-Mihaela Gligor

Mariș Horia Ștefan
Coordonator: conf. univ. dr. Florin FODOREAN

Titlul tezei
Muzee și colecții arheologice din Banat (secolele XVIII-XX)

Comisia de îndrumare
profesor emerit. dr. Radu Ardevan
prof. univ. dr. Sorin Nemeti
lect. dr. Silvia Mustață

Mosutan Ioan-Adrian
Coordonator: conf. univ. dr. Mihai T. NICOARĂ

Titlul tezei
Penitenciarul – actor în asigurarea securității statale. Evoluție. Actualitate. Perspective/provocări

Comisia de îndrumare

prof. univ. dr. Luminița Roșca
C.Ș. II dr. Viorica-Mihaela Gligor
lect. univ. dr. Marius Lazăr

Mureșan Tudor
Coordonator: prof. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN

Titlul tezei
Politică, ideologie, artă, ca repertoriu al teatrului subordonat politicului în epoca comunistă

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Virgiliu Țârău
lect. dr. Natalia Cugleșan
lect. dr. Mihai Alexandrescu

Oltean Tamás-Zoltán
Coordonator: prof. univ. dr. Toader NICOARĂ

Titlul tezei
Epidemia de holeră din Scaunul Mureș din anul 1831 și revenirea din anul 1836

Comisia de îndrumare
C.Ș. III dr. Ovidiu Pecican
C.Ș. I dr. Remus Câmpeanu
conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu

Pintzoi Raluca-Maria
Coordonator: conf. univ. dr. Constantin BĂRBULESCU

Titlul tezei
Miniaturile în sticlă, un meșteșug din Cavnic

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Sorin Mitu
conf. univ. dr. Ion Cârja
lect. dr. Lucian Turcu

Potra Ioana Mihaela
Coordonator: conf. univ. dr. Sorin NEMETI

Titlul tezei
Producția locală și comerțul prin prisma amforelor din Dacia romană

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Radu Ardevan
conf. univ. dr. Florin Fodorean
lect. dr. Dávid Petruț

Rădulescu Dan-Ștefan
Coordonator: prof. univ. dr. Șerban TURCUȘ

Titlul tezei
Istoria medievală a românilor reflectată în pictura din secolele XIX-XX

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Sorin Mitu
prof. univ. dr. Toader Nicoară
prof. univ. dr. Marcela Sălăgean

Sipos István
Coordonator: prof. univ. dr. RÜSZ-FOGARASI Enikő

Titlul tezei
Educația protestantă în Secuime de la secolul al XVI-lea până la începutul secolului al XIX-lea

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Gábor Sipos
conf. univ. dr. Nagy Róbert
lect. dr. Andrea Fehér

Suciu Adi
Coordonator: prof. univ. dr. Maria CRĂCIUN

Titlul tezei
Perspective religioase asupra înființării statului Israel

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Doru Radosav
prof. univ. dr. Ioan-Marius Bucur
conf. univ. dr. Ionuț Costea
C.Ș. III dr. Lavinia-Snejana Costea

Szász Carol-Adam
Coordonator: conf. univ. dr. Eduard NEMETH

Titlul tezei
Propaganda imperială romană pe monedele dinastiilor flaviană și antonină

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr.Sorin Nemeti
lect. dr. Silvia Mustață
lect. dr. Dávid Petruț

Ștefănescu Bogdan
Coordonator: prof. univ. dr. Sorin MITU

Titlul tezei
Receptarea civilizației engleze de către românii din Transilvania până la Primul Război Mondial

Comisia de îndrumare
conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu
lect. dr. Vlad Popovici
lect. dr. Lucian Turcu