An II – Grație

Anul admiterii – 2018

Apetrei Ionela Sorina
Coordonator: prof. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN

Titlul tezei
Societate, Etnicitate și Politică în Bosnia și Herțegovina

Comisia de îndrumare
Ioan Manci
lect. dr. Mihai Croitor
lect. dr. Mihai Alexandrescu

Aszalos Ildiko-Lucia
Coordonator: prof. univ. dr. Simona NICOARĂ

Titlul tezei
O istorie culturală a țărănimii românești între 1900-1948

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Sorin Mitu
prof. univ. dr. Marcela Sălăgean
conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu

Barabás Dóra
Coordonator: prof. univ. dr. RÜSZ-FOGARASI Enikő

Titlul tezei
Domenii și proprietari de domenii în Mugeniul medieval și premodern / Birtokok és birtokosok a középkori és az újkori Bögözben

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Pál Judit
conf. univ. dr. Mária Lupescu Makó
profesor emerit dr. Gábor Sipos

Bere Radu-Bogdan
Coordonator: prof. univ. dr. Mihai BĂRBULESCU

Titlul tezei
Metalurgia în Provincia Dacia

Comisia de îndrumare
Sorin Cociș
conf. univ. dr. Florin Fodorean
prof. univ. dr. Sorin Nemeti

Brândușan Lavinia Maria
Coordonator: CS I dr. Coriolan-Horațiu OPREAN

Titlul tezei
Transfer tehnologic și producție locală în industria ceramicii de secol II-IV în Câmpia Sătmăreană

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Radu Ardevan
prof. univ. dr. Gelu Florea
lect. dr. Liliana Suciu Mateescu

Brumaru Corina
Coordonator: conf. univ. dr. Mihai T. NICOARĂ

Titlul tezei
Marea Conferință de Pace (1919-1920) și urmele ei pe harta istoriei. Cazul României

Comisia de îndrumare

conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu
prof. univ. dr. Marcela Sălăgean
prof. univ. dr. Maria Crăciun

Bóer Ilka
Coordonator: prof. univ. dr. RÜSZ-FOGARASI Enikő

Titlul tezei
Cahle medievale și premoderne din Cluj-Napoca și în împrejurimile lui

Comisia de îndrumare
Elek Benkő
conf. univ. dr. Mária Lupescu Makó
Bajusz István

Braeș Mădălina Elena
Coordonator: prof. univ. dr. Ovidiu GHITTA

Titlul tezei
Internaționalizarea Universității Babeș-Bolyai sub conducerea rectorului Ștefan Pascu

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Toader Nicoară
prof. univ. dr. Maria Crăciun
prof. univ. dr. Virgiliu Țârău

Căsălean Adrian Cătălin
Coordonator: prof. univ. dr. Gelu FLOREA

Titlul tezei
Artefactele de sticlă din estul Bazinului Carpatic în cea de-a doua epocă a fierului

Comisia de îndrumare
conf. univ. dr. Florin Fodorean
prof. univ. dr. Sorin Nemeti
lect. dr. Liliana Suciu-Mateescu

Chiorean Paul-Florin
Coordonator: conf. univ. dr. Florin FODOREAN

Titlul tezei
Topografia Potaissei în Epoca Romană

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Mihai Bărbulescu
profesor emerit dr. Radu Ardevan
prof. univ. dr. Sorin Nemeti

Culda (căs. Morariu) Angela
Coordonator: prof. univ. dr. Sorin MITU

Titlul tezei
Imaginea Chinei în cultura română

Comisia de îndrumare
conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu
lect. dr. Lucian Turcu
lect. dr. Vlad Popovici

Dichel Oana Alina
Coordonator: prof. univ. dr. Gelu FLOREA

Titlul tezei
Arheologia publică în România

Comisia de îndrumare
conf. univ. dr. Florin Fodorean
prof. univ. dr. Sorin Nemeti
lect. dr. Liliana Suciu-Mateescu

Doce Ancuța Dumitrița
Coordonator: prof. univ. dr. Sorin MITU

Titlul tezei
Naționalism și globalism în Turcia contemporană

Comisia de îndrumare
conf. univ. dr. Ion Cârja
lect. dr. Lucian Turcu
lect. dr. Vlad Popovici

Erdei (căs. Lukács) Ibolya
Coordonator: prof. univ. dr. RÜSZ-FOGARASI Enikő

Titlul tezei
Construcțiile familiei Wesselenyi din Jibou (sec. XVII-XIX)

Comisia de îndrumare
conf. univ. dr. Mária Lupescu Makó
lect. dr. Kovács Zsolt
Klára Pakó

Făgărășan Silvia
Coordonator: prof. univ. dr. Maria CRĂCIUN

Titlul tezei
Istorie, artă, anatomie. Cercetare asupra ilustrației medicale în Transilvania (sec. XV-XIX)

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta
conf. univ. dr. Ionuț Costea
prof. univ. dr. Dan-Eugen Rațiu

Földi Imelga-Friderika
Coordonator: prof. univ. dr. PÁL Judit

Titlul tezei
Arhitectura comunităților ecleziastice evreiești din Arad și Oradea (1867–1918)

Comisia de îndrumare
lect. dr. Kovács Zsolt
conf. univ. dr. Nagy Róbert
lect. dr. Andrea Fehér

Găină Toader Sorinel
Coordonator: prof. univ. dr. Doru RADOSAV

Titlul tezei
Aparatul politic și structurile de informații în decembrie 1989 și politizarea acestora în prima decadă postdecembristă

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Virgiliu Țârău
C.Ș. III dr. Lavinia Costea (Stan)
conf. univ. dr. Ionuț Costea

Gál Edina-Tünde
Coordonator: prof. univ. dr. PÁL Judit

Titlul tezei
Orfelinate transilvănene în transformare. Instituționalizarea ocrotirii orfanilor din secolul al XIX-lea până la al doilea război mondial

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Rüsz-Fogarasi Enikő
conf. univ. dr. Nagy Róbert
lect. dr. Andrea Fehér

Grozav (căs. Biriș) Victoria
Coordonator: prof. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN

Titlul tezei
Învățământul medical clujean în epoca Gheorghe Gheorghiu-Dej

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Ioan Marius Bucur
conf. univ. dr. Mihai Nicoară
lect. dr. Mihai Croitor

Kovács-Ungvári Rebeka
Coordonator: prof. univ. dr. ROMSICS Ignác

Titlul tezei
Biografia politică a lui Jakabffy Elemér / Jakabffy Elemér politikai életrajza

Comisia de îndrumare
conf. univ. dr. Lőnhárt Tamás
Szilárd Tóth
conf. univ. dr. Attila Hunyadi

Lup Marius Vasile
Coordonator: conf. univ. dr. Constantin BĂRBULESCU

Titlul tezei
Mișcare medicală și eugenism în Transilvania, 1918-1948

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Toader Nicoară
prof. univ. dr. Sorin Mitu
lect. dr. Lucian Turcu

Moldovan Anuța-Lavinia
Coordonator: prof. univ. dr. Toader NICOARĂ

Titlul tezei
Un transilvănean în Vechiul Regat: Iuliu Moisil ( 1859-1947)

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Sorin Mitu
prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta
conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu

Nagy Pál
Coordonator: prof. univ. dr. PÁL Judit

Titlul tezei
Gipsy population of Transylvania and Hungary in 1750 to 1893

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Gábor Sipos
conf. univ. dr. Nagy Róbert
lect. dr. Andrea Fehér

Nemethi Noemi Adriana
Coordonator: prof. univ. dr. Maria CRĂCIUN

Titlul tezei
Normă şi practică religioasă ȋn Evul Mediu. Cazul comunităţii germane de la Cisnădie (judeţul Sibiu) ȋn secolul al XV-lea

Comisia de îndrumare
conf. univ. dr. Adinel Dincă
Gábor Csilla
lect. dr. Carmen Florea

Pánczél Szilamér Péter
Coordonator: prof. univ. dr. Radu ARDEVAN

Titlul tezei
Artefactele din sticlă și os din teatraul antic de la Apollonia

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Ioan Piso
conf. univ. dr. Florin Fodorean
prof. univ. dr. Sorin Nemeti

Pocol Andreea
Coordonator: prof. univ. dr. Maria CRĂCIUN

Titlul tezei
Reprezentare și mediatizare a imaginii conducătorului în portretistica central-europeană a secolelor XV-XVII. Comparație între portretele voievozilor Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare și cele ale regelui Matia Corvin

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Greta Miron
conf. univ. dr. Mária Lupescu Makó
C.Ș. III dr. Ciprian Firea

Popescu Alin Mihai
Coordonator: prof. univ. dr. Toader NICOARĂ

Titlul tezei
Ideologii și mentalități în România modernă

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Sorin Mitu
prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta
conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu

Puskás József
Coordonator: conf. univ. dr. MOLNÁR-KOVÁCS Zsolt

Titlul tezei
Epoca bronzului târziu şi începuturile primei epoci a fierului în bazinul Râului Negru

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Florin Drașovean
István Bajusz
prof. univ. dr. Rüsz-Fogarasi Enikő

Rusu Cătălin
Coordonator. acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel POP

Titlul tezei
Influența Papei Inocențiu al IV-lea și a cardinalului Hostiensis în doctrina documentelor papale cu referire la Transilvania (sec. XIII-XIV)

Comisia de îndrumare
conf. univ. dr. Adinel Dincă
conf. univ. dr. Ionuț Costea
conf. univ. dr. Radu Mârza

Sabou Natalia Vasilica
Coordonator: prof. univ. dr. Simona NICOARĂ

Titlul tezei
Românii de la Sudul Dunării la începutul secolului XX: macedoromâni (aromâni), meglenoromânii, istroromânii (1900 -1940)

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Sorin Mitu
prof. univ. dr. Marcela Sălăgean
conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu

Szilagyi Orsolya
Coordonator: conf. univ. dr. Florin FODOREAN

Titlul tezei
Contribuția școlii maghiare de arheologie la cercetarea Daciei romane

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Mihai Bărbulescu
profesor emerit dr. Radu Ardevan
conf. univ. dr. Eduard Nemeth

Topoliceanu Mirela
Coordonator: prof. univ. dr. Simona NICOARĂ

Titlul tezei
De la „Arboroasa” la „Junimea”: o istorie a societăților studențești bucovinene

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Sorin Mitu
prof. univ. dr. Marcela Sălăgean
conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu

Varga Istvan Attila
Coordonator: prof. univ. dr. Toader NICOARĂ

Titlul tezei
Atitudini în faţa morţii la protestanţii din Transilvania în secolele XVII și XVIII

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Rüsz-Fogarasi Enikő
prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta
conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu

Vlase Dan-Ștefan
Coordonator: prof. univ. dr. Florin DRAȘOVEAN

Titlul tezei
Investigații fizico-chimice ale materialelor neolitice atribuite grupului cultural Foeni

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Radu Ardevan
prof. univ. dr. Gelu Florea
C.Ș. I dr. hab. Coriolan-Horațiu Oprean