Buget cu bursă

Bîc Tania-Nicoleta
Coordonator: prof. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN

Titlul tezei
Relațiile româno-maghiare în timpul guvernului Petru Groza (1945-1952)

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Ioan-Marius Bucur
prof. univ. dr. Virgiliu Țârău
conf. univ. dr. Lőnhárt Tamás

Bungărdean Andreea-Brândușa
Coordonator: prof. univ. dr. Maria CRĂCIUN

Titlul tezei
Orașul ca reprezentare: patrimoniu construit și societate urbană în Turda epocii moderne și postmoderne (1867-2020)

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Pál Judit
arh. prof. univ. dr. Ștefan Ghenciulescu

Kis Cynthia
Coordonator: prof. univ. dr. RÜSZ-FOGARASI Enikő

Titlul tezei
Femeia în societatea nobiliară din Transilvania premodernă

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Gábor Sipos
conf. univ. dr. Mária Lupescu Makó
lect. dr. Andrea Fehér

Litean Emil
Coordonator: prof. univ. dr. Simona NICOARĂ

Titlul tezei
Penitenciarele în perioada interbelică (1918-1938). Legile și regulamentele de organizare

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta
prof. univ. dr. Sorin Mitu
conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu

Manole Beatrice Maria
Coordonator: conf. univ. dr. Sorin NEMETI

Titlul tezei
Cultul lui Liber Pater în Dacia

Comisia de îndrumare
C.Ș. I dr. hab. Coriolan-Horațiu Oprean
conf. univ. dr. Florin Fodorean
lect. dr. Silvia Mustață

Oneasă Dana Mariana
Coordonator: prof. univ. dr. Ovidiu GHITTA

Titlul tezei
Facultatea de Litere și Filosofie a universității din Cluj în perioada interbelică

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Ioan-Marius Bucur
prof. univ. dr. Marcela Sălăgean
conf. univ. dr. Ionuț Costea

Sas Florina-Cosmina
Coorodonator: prof. univ. dr. Sorin MITU

Titlul tezei
Proiecte politico-naționale la românii din Transilvania și Vechiul Regat în perioada 1905-1918

Comisia de îndrumare
conf. univ. dr. Constantin Bărbulescu
lect. dr. Vlad Popovici
lect. dr. Lucian Turcu

Smultea Teodora
Coordonator: conf. univ. dr. Șerban TURCUȘ

Titlul tezei
Bios, artă și unitate în Țările Române prin vestimentația liturgică iconografică a secolelor XIV-XVII

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Toader Nicoară
prof. univ. dr. Marcela Sălăgean
prof. univ. dr. Sorin Mitu

Socaciu Sergiu-Traian
Coordonator: conf. univ. dr. Sorin NEMETI

Titlul tezei
Religia civică în Dacia romană

Comisia de îndrumare
profesor emerit dr. Radu Ardevan
conf. univ. dr. Ligia Ruscu
conf. univ. dr. Florin Fodorean

Szabó Zsolt-Sándor
Coordonator: prof. univ. dr. PÁL Judit

Titlul tezei
Administrația și elita comitatensă în Transilvania între 1848 și 1918

Comisia de îndrumare
conf. univ. dr. Nagy Robert
lect. dr. Andrea Fehér
C.Ș. dr. Gidó Attila

Ursoi Diana
Coordonator: prof. univ. dr. Maria CRĂCIUN

Titlul tezei
Witchcraft Trials and Social Control Strategies in Early Modern Transylvania

Comisia de îndrumare
prof. univ. dr. Klaniczay Gabor
conf. univ. dr. Szegedi Edit
lect. dr. Carmen Florea