Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de Istorie şi Filosofie

Prima pagină > Corpus aristotelicum

Corpus aristotelicum

Editura Univers Enciclopedic Gold

Proiectul unei versiuni integrale şi bilingve a operei lui Aristotel s-a născut în anul 2013 în cadrul colaborării Centrului de Filosofie Antică şi Medievală cu Editura Univers Enciclopedic-Gold din Bucureşti. Reluând parţial traduceri deja existente, realizând altele noi, proiectul îşi propune realizarea unor traduceri ale lucrărilor lui Aristotel sau aparţinând corpus-ului de texte care i-a fost atribuit pentru a pune la dispoziţia studenţilor şi cercetătorilor un material esenţial oricărei formaţii filosofice şi ştiinţifice. Specificul acestei versiuni constă în efortul traducătorilor de adaptare a traducerii şi a comentariilor în scopul obţinerii unei transparenţe maxime a textului aristotelic în limba română, împreună cu posibilitatea folosirii acestor traduceri pentru înţelegerea tradiţiilor de comentarii greceşti, siriace, arabe, iudaice şi mai ales latine care au însoţit de-a lungul istoriei sale corpus-ul aristotelic.

Volume apărute:

1. Aristotel, Despre suflet, ediţia a II-a, traducere şi comentarii de Alexander Baumgarten, Bucureşti, 2013.

2. Aristotel, Politica, ediţia a III-a, traducere şi comentarii de Alexander Baumgarten, Bucureşti, 2014

3. Aristotel, Fizica, traducere şi comentarii de Alexander Baumgarten, Bucureşti, 2018

În pregătire:

4. Aristotel, Retorica, ediţia a II-a, traducere de Cristina Andrieş şi comentarii de Ştefan Maftei.

5. Aristotel, Despre părţile animalelor, traducere şi comentarii de Andrei Bereschi.

6. Aristotel, Analiticele I-II, traducere și comentarii de Alexander Baumgarten.