Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de Istorie şi Filosofie

Prima pagină > Biblioteca

Biblioteca

Biblioteca Centrului de Filosofie Antică şi Medievală conţine peste 2300 volume. Ea este constituită în principal din donaţii şi din achiziţiile realizate în cadrul programelor de cercetare pentru care Centrul a primit finanţare.

Biblioteca Centrului de Filosofie Antică şi Medievală face parte din Infrastructura Strategică de Cercetare a Universităţii Babeş-Bolyai (Institutul STAR-UBB, platforma r-UBB, poziţia 1, actualizare 2016).

Catalogul bibliotecii poate fi consultat la adresa: hiphi.ubbcluj.ro/fam/biblioteca

Pentru acces la cărţile din bibliotecă, vă rugăm să contactaţi pe unul dintre responsabili:

Regulament de acces