CRE1.1Crescas, Hasdai — Light of the Lord
GUT1.1Gutas, Dimitri — Greek philosophers in the Arabic tradition
SCO2.1Scotus, Michael — Liber particularis, Liber physonomie
ADA3.1Adamson, Peter — In the age of al-Fārābī: Arabic philosophy in the fourth/tenth century
BAK2.1Bakker, Paul J. J. M. (ed.) — Averroes' natural philosophy and its reception in the latin west
YOU1.1Young, Spencer E. — Scholarly community at the early univerity of Paris : theologians, education and society, 1215-1248
BRU6.1Brulé, Pierre — Women of Ancient Greece
HOO1.1Hood, Pamela M — Aristotle on the category of relation
KRI1.3Kristeller, Paul Oskar — Renaissance thought and its sources
MOR5.2Morris, Ian; Scheidel, Walter (eds.) — The dynamics of ancient empires: state power from Assyria to Byzantium

Bine aţi venit la catalogul Bibliotecii Centrului de Filosofie Antică şi Medievală!

Pentru rezervări de volume și informații privind biblioteca, accesați pagina de Facebook Biblioteca Centrului de Filosofie Antică și Medievală UBB Cluj.
Puteţi consulta publicaţiile în sala de lectură a Bibliotecii de Filosofie, zilnic între orele 8.00–14.30.

Biblioteca Centrului de Filosofie Antică şi Medievală a fost constituită în anul 2003 şi numără în prezent peste 2800 de exemplare. Lucrările reprezintă preponderent ediţii şi exegeze ale autorilor antichităţii şi evului mediu latin, grec şi arab. Fondul acestei biblioteci s-a constituit din achiziţii ale programelor de cercetare derulate în cadrul Centrului, din donaţii ale unor personalităţi ştiinţifice cu care Centrul a dezvoltat relaţii de colaborare, din schimburi interbibliotecare precum şi din donaţii ale membrilor şi alumnilor Centrului. Cele mai consistente donaţii din punct de vedere numeric au fost oferite de profesorul Marian Ciucă (filolog clasic, fost profesor al Universităţii din Bucureşti), Pierre Bougard (istoric şi paleograf, fost membru al Ecole de Chartes din Paris) şi profesorul Pierre Petitmengin (paleograf, studii antice, fost director al Bibliotecii ENS, Paris).

Biblioteca Centrului de Filosofie Antică şi Medievală face parte din Infrastructura Strategică de Cercetare a Universităţii Babeş-Bolyai (Institutul STAR-UBB, platforma r-UBB, poziţia 1, actualizare 2016).

Cărţi Articole Caută

Regulament Donatori Contact