AVE1.6Averroes (Ibn Rušd) — Cuvânt hotărâtor privind stabilirea legăturii dintre filosofie și legea revelată
SCH6.2Schuhl, Pierre-Maxime — La fabulation platonicienne
KEN1.1Kenny, Anthony — Aquinas on mind
GAD1.2Gadamer, Hans-Georg — L'idée du bien comme enjeu platonico-aristotélicien: suivi de Le savoir pratique
MAT3.2Mattéi, Jean-François — La naissance de la raison en Grece
BRI4.5Brisson, Luc — Lectures de Platon
ANN2.2Annas, Julia — Introduction à la "République" de Platon
SAL6.1Salama-Carr, Myriam — La traduction à l'époque abbasside : l'école de Ḥunayn Ibn Isḥāq et son importance pour la traduction
STR2.2Strauss, Leo — Persecution and the art of writing
KRA1.1Kraut, Richard — The Cambridge companion to Plato

Bine aţi venit la catalogul Bibliotecii Centrului de Filosofie Antică şi Medievală!

Pentru rezervări de volume și informații privind biblioteca, accesați pagina de Facebook Biblioteca Centrului de Filosofie Antică și Medievală UBB Cluj.
Puteţi consulta publicaţiile în sala de lectură a Bibliotecii de Filosofie, zilnic între orele 8.00–14.30.

Biblioteca Centrului de Filosofie Antică şi Medievală a fost constituită în anul 2003 şi numără în prezent peste 2800 de exemplare. Lucrările reprezintă preponderent ediţii şi exegeze ale autorilor antichităţii şi evului mediu latin, grec şi arab. Fondul acestei biblioteci s-a constituit din achiziţii ale programelor de cercetare derulate în cadrul Centrului, din donaţii ale unor personalităţi ştiinţifice cu care Centrul a dezvoltat relaţii de colaborare, din schimburi interbibliotecare precum şi din donaţii ale membrilor şi alumnilor Centrului. Cele mai consistente donaţii din punct de vedere numeric au fost oferite de profesorul Marian Ciucă (filolog clasic, fost profesor al Universităţii din Bucureşti), Pierre Bougard (istoric şi paleograf, fost membru al Ecole de Chartes din Paris) şi profesorul Pierre Petitmengin (paleograf, studii antice, fost director al Bibliotecii ENS, Paris).

Biblioteca Centrului de Filosofie Antică şi Medievală face parte din Infrastructura Strategică de Cercetare a Universităţii Babeş-Bolyai (Institutul STAR-UBB, platforma r-UBB, poziţia 1, actualizare 2016).

Cărţi Articole Caută

Regulament Donatori Contact