Biblioteca Centrului FAM
CH20*** — Chora. Revue d'Etudes Anciennes et Medievales
BIBL1.41Gumbert, Johan Peter — Bat books: a catalogue of folded manuscripts containing almanacs or other texts
BIBL1.34Andrist, Patrick; Canart, Pault; Maniaci, Marilena — La syntaxe du codex : essai de codicologie structurale
GIR4.1Giraud, Eleonor J.; Leitmeir, Christian Thomas (eds.) — The Medieval Dominicans : books, buildings, music, and liturgy
PAV1.1Pavlićěk, Ota (ed.) — Studying the arts in late Medieval Bohemia : production, reception, and transmission of knowledge
VAN6.1Van Bavel, Tarsicius Jan — Saint Augustin
YOU1.2Young, Spencer E. (ed.) — Crossing Boundaries at Medieval Universities
BOO1.1Boodts, Shari; De Leemans, Pieter; Schorn, Stefan (eds.) — Sicut dicit: editing ancient and medieval commentaries on authoritative texts
RTPM85.2*** — Recherches de Théologie et Philosophie Médiévales, Vol. 85, issue 2
BRI2.3Brînzei, Monica; Schabel, Cristopher (eds.) — Philosophical psychology in late-medieval commentaries on Peter Lombard's Sentences

Bine aţi venit la catalogul Bibliotecii Centrului de Filosofie Antică şi Medievală!

Pentru rezervări de volume şi informaţii privind biblioteca, accesaţi pagina de Facebook Biblioteca Centrului de Filosofie Antică şi Medievală UBB Cluj.
Puteţi consulta publicaţiile în sala de lectură a Bibliotecii de Filosofie, zilnic între orele 8.00–14.30.

Biblioteca Centrului de Filosofie Antică şi Medievală a fost constituită în anul 2003 şi numără în prezent peste 3500 de exemplare. Lucrările reprezintă preponderent ediţii şi exegeze ale autorilor antichităţii şi evului mediu latin, grec şi arab. Fondul acestei biblioteci s-a constituit din achiziţii ale programelor de cercetare derulate în cadrul Centrului, din donaţii ale unor personalităţi ştiinţifice cu care Centrul a dezvoltat relaţii de colaborare, din schimburi interbibliotecare precum şi din donaţii ale membrilor şi alumnilor Centrului. Cele mai consistente donaţii din punct de vedere numeric au fost oferite de profesorul Marian Ciucă (filolog clasic, fost profesor al Universităţii din Bucureşti), Pierre Bougard (istoric şi paleograf, fost membru al Ecole de Chartes din Paris) şi profesorul Pierre Petitmengin (paleograf, studii antice, fost director al Bibliotecii ENS, Paris).

Biblioteca Centrului de Filosofie Antică şi Medievală face parte din Infrastructura Strategică de Cercetare a Universităţii Babeş-Bolyai (Institutul STAR-UBB, platforma r-UBB, poziţia 1, actualizare 2020).

Cărţi  Articole  Caută  

 Regulament  Donatori  Contact