Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de Istorie şi Filosofie

Prima pagină > Proiecte asumate

Proiecte asumate

prof. dr. Alexander Baumgarten

 • Godescalc de Nepomuk, Commentaria super libros Sententiarum, ediţie de text în colaborare în cadrul proiectului de tip Starting Grant, "THESIS" (director: Monica Brînzei, IRHT, Paris). Mss. BJ 1499, incipit: "Utrum per discursum theologicum possit haberi habitus proprie scientificus. Arguitur primo quod non. Nullus discursus per quem gignitur, roboratur, defensatur fides est processus ad scientiam etc.".
 • Miguel de Bononia, Commentaria super libros Sententiarum, ediţia Prologului, în cadrul proiectului de tip Starting Grant, "THESIS" (director: Monica Brînzei, IRHT, Paris). Mss. ...... "Nostrorum antiquorum patrum volens sequi vestigia iuxta materiam aliqualiter in collectione tactam circa primum librum sententiarum tale primo quaero dubium scilicet utrum rationalis viatoris anima peccato proprio privata sancto spiritu gratia possit de peccato satisfacere condigna Deo etc.".
 • Fastinus de Ast, Commentaria super libros Sententiarum, ediţia Prologului, în colaborare cu Cristian Bejan, în cadrul proiectului de tip Starting Grant, "THESIS" (director: Monica Brînzei, IRHT, Paris). Mss. Erfurt, 182. Incipit: "Ad exercitium studentium in sacra theologia proposui in unum colligere quae disputare intendebam super libro sententiarum, quia scripta velociter labuntur de mente nisi carta tenax retineat memoria brevis non retinet multum grandem multitudinem dubiorum".
 • Anonymus, Commentarium super librum de causis (mss. BJ, 2088, 300r-322v, Ossolineum, 734, f. 1r-30v, Wroklaw, BU, 6130, Milich., II, 78, f. 176ra-193va , Praha, Metrop. 1599 (O.15), f. 63r-81r ). Incipit: "Sapientiae quinto dicitur aufer rubiginem de argento et egredietur vas purissimum. In hiis enim verbis praemissis tria tanguntur. Primo tangitur ignorantiae intellectum etc". Prologul şi comentariul la prima propoziţie a tratatului a fost editat în cadrul proiectului "Doctrine, idei, manuscrise. Noi instrumente de cercetare pentru studiul receptării lui Liber de causis în filosofia medievală occidentală" (grant CNCS, 2011, 3/0058).
 • Augustin, De Trinitate/Despre Treime, ediție bilingvă, coordonare, note și studiu, ed. Polirom, în curs de apariție.

lector dr. Mihai Maga

 • Anonymus, Super librum de causis (mss. Paris, BnF, Lat. 15815, ff. 172vb-174va; Lat. 15819, ff. 308rb-309va; Wien, ÖNb, Cod. Pal. Lat. 2330, ff. 107ra-109vb). Incipit (abbreviatio parisiensis): "Secundum Aristotelem VI Metaphysice, eadem est scientia que considerat de primis causis et de ente in communi."; (abbreviatio vindobonensis): "Circa introitum huius libri qui De causis intitulatur, primo queritur utrum de causis primis possit esse scientia." Prologul şi comentariul la prima propoziţie a tratatului au fost editate în cadrul proiectului "Doctrine, idei, manuscrise. Noi instrumente de cercetare pentru studiul receptării lui Liber de causis în filosofia medievală occidentală" (grant CNCS, 2011, 3/0058, director D. Calma).
 • Receptarea tratatului ‘Policraticus’ de John of Salisbury în Europa Centrală în sec. XIV-XV.
 • Stanislas de Scarbimiria, Recomendacio Rectoris (mss. Wroclaw, BU, I. Q. 381, ff. 67r-73v; Krakow, BJ, 191, ff. 637-645; BJ, 723, ff. 348-356). Incipit: "Quid est hoc. Joh. XVI. In Universitate superna in qua rector est Deus eternus non est invenire duo principia sed unum."
 • Conradus de Soltau, Super IV libros Sententiarum, ediţia Prologului, în cadrul proiectului de tip Starting Grant, "THESIS" (director: Monica Brînzei, IRHT, Paris). Incipit: "Utrum per studium sacrae scripturae acquiratur habitus alius a fide. Quod non, arguitur sic. Primo, omnis habitus qui per studium sacrae scripturae acquiritur est fides igitur quaestio falsa."
 • Collexy - aplicaţie electronică de colaţionare pentru ediţii critice bazată pe codificare semantică (TEI-XML), segmentare paralelă aliniată, flux de lucru neliniar, interfaţă grafică intuitivă, afişarea şi urmărirea paralelă a reproducerilor manuscriselor, export multiformat, reuzabilitate şi extensibilitate. Conceptul de bază aplică ideea de digital humanities la ediţia critică de text clasic (cu accent deocamdată pe literatura latină medievală) folosind algoritmi şi metode de calcul care accelerează editarea, încurajează abordarea intuitivă fără a afecta obiectivitatea ediţiei, producând atât ediţii digitale cât şi ediţii critice clasice.
 • NexQuaest - aplicaţie electronică pentru reprezentarea grafică a relaţiilor sintactice într-un text argumentativ; a fost concepută pentru a rezuma şi vizualiza quaestiones medievale care presupun diviziuni logice şi o structură specifică de argumentare (folosind elemente precum articole, părţi, argumente, răspunsuri, concluzii, corolarii etc.)
 • Impactul surselor filosofice politice asupra discursurilor universitare din secolele XIV-XV în Europa Centrală - Grant pentru tineri cercetători, UBB, 2016-2017.
 • Sigismundus de Pyzdry, Principia, ms. Krakow BJ 325

conf. dr. Andrei Bereschi

 • Giordano Bruno, Tratate de magie, traducere adnotată din limba latină cu explicații și studii introductive (Giordano Bruno, De vinculis. De magia. | Centrul de Editare şi Traducere Traditio) http://traditio.uaic.ro/giordano-br...
 • Aristotel, Despre părțile animalelor, traducere adnotată din limba greacă cu explicații și studiu introductiv.

dr. Vichi Ciocani

 • Aristotel, Meteorologicele, traducere din greacă veche în română

dr. Alexandra Baneu

 • Pelbart de Temeswar, Aureum Rosarium Theologiae, ediţie de text comentată.

doctorand Daniel Coman

doctorand Mădălina-Gabriela Pantea

 • Pregătirea unei noi ediții critice a Propozițiilor Condamnate în anul 1347 ale Cistercianului Iohannes de Mirecuria.

doctorand Ioana Curuț

 • Thomas Ebendorfer, In I Sententiarum, Prologus, ediție de text, ms. Wien, ÖNB, 4387, ff. 3v-23r (incipit: Circa prologum primi Sententiarum quaeritur utrum in theologia aliarum scientiarum rectrice et magistra sit aliqua propositio de virtute sermonis falsa.); Thomas Ebendorfer, In I Sententiarum, Prologus, ms. Wien, ÖNB, 4369, ff. 7r-8v (incipit: Circa prologum libri Sententiarum quem divina adiuvante clementia extra ordinem sum lecturus dubitatur primo, correspondenter etiam ad collationis materiam, utrum praeter disciplinas philosophorum fuerit ad salutem necessarium homini aliquam scientiam supernaturaliter inspirari.)
 • Thomas Ebendorfer, Principia, ediție de text: ms. Wien, ÖNB, 4369, ff. 3r-6v (Principium in I), ff. 199r-202v (Principium in IV); ms. Wien, ÖNB, 4393, ff. 4r-9r (Principium in II); ms. Wien, ÖNB, 4590, ff. 3r-8r (Principium in III).
 • Moise Maimonide, Cele opt capitole, traducere din limba ebraică, studiu introductiv și note.

doctorand Andrei Marinca

 • Ediții critice la quaestiones despre continuum în comentariul sentențiar al lui Gerardus Odonis, OFM (ca. 1285-1349): In I Sent., d. 37 (4 martori); In II Sent., d. 44, q. 4 (trei martori). Edițiile vor fi însoțite de studii care explică geneza acestor chestiuni și clarifică contextul redactării lor. Proiectul este asumat în cadrul tezei de doctorat.
 • Ediția critică a tratatului De continuo al lui Iohannes Gedonis, care a supraviețuit în două manuscrise cunoscute: Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 3092; Salamanca, Biblioteca Universitaria, Ms. 1881. Ediția va fi însoțită de un studiu privind sursele atomismului lui Gedonis, precum și de încercarea de a clarifica contextul redactării acestui tratat și biografia autorului său. Proiectul este asumat în cadrul tezei de doctorat.
 • Ediția celor 10 quaestiones de continuo din comentariul sentenţiar al lui Michael de Massa, OESA, In II Sent. (ms. Biblioteca Apostolica Vatica, Vat. lat. 1087). Studiul acestor texte este relevant pentru înțelegerea receptării timpurii a ockhamismului în universitățile continentale. Proiectul este asumat în cadrul tezei de doctorat.
 • Ediția prologului comentariului lui Jean Regis OFM (fl. 1369) la Cartea Sentințelor a lui Petrus Lombardus, păstrat într-un martor unic: ms. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 15156. Ediția va fi însoțită de o traducere în limba franceză, realizată de prof. Christophe Grellard (EPHE Paris), și de un studiu comun.
 • Traducerea din limba arabă a tratatului lui Abū Bakr Muḥammad b. Zakariyyā ar-Rāzī, Kitābu ṭ-Ṭibbi r-ruḥānī (Cartea medicinii spirituale). Medicina spirituală este tratatul de filosofie morală al lui ar-Rāzī, în care autorul prescrie un ideal de viață intelectuală potrivit căruia rațiunea este o facultate suficientă pentru a ajunge la adevăr și la rectitudine morală.

doctorand Luciana Cioca

 • Martianus Capella, De nuptiis Philologiae et Mercurii, traducere integrala si comentarii. Traducerea face parte din proiectul de master. Editie de text: James Willis, Martianus Capella, BSB B.G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1983.

doctorand Lavinia Grijac

 • Augustin, Despre cetatea lui Dumnezeu – coordonarea ediției bilingve (latină-română) a operei, îngrijire critică, studiu introductiv și indici; traducerea din limba latină a Cărților a III-a, a VI-a și a XV-a;
 • Hildegard din Bingen, Scivias – ediție bilingvă, traducere din limba latină de Diana Marinescu, îngrijire critică, studiu introductiv și indici de Lavinia Grijac, în pregătire la editura Polirom, în cadrul colecției Biblioteca Medievală.

În cadrul programului de cercetare Filosofie şi teologie în comentariile cisterciene la Sentinţe. Impactul comunităţii cisterciene asupra Universităţii din Paris în secolul al XIV-lea, Grant CNCS PN-II-ID-PCE-2012-4-0272 ( eide.schole.ro www.jacobusdealtavilla.ro ):

 • Alexandra Anisie, Doctor in filologie, Babeş-Bolyai, Cluj Napoca
  • q. 5 Utrum creatura rationalis viatrix et beatrix ineffabilem habere possit notitiam de divina essentia. (Ms. Munich, Clm 11591,ff. 60 rb- 74vb; Erfurt, Universitätbibliothek CA. 2° 118, ff. 21vb – 28va) (Circa distinctionem 2)
  • q. 14 Utrum spiritus sancti diffusio in mente viatoris rationali sit temporalis processio distincta a sua spiratione aeterna. (Ms. Munich, Clm 11591,ff. 133ra – 138va; Erfurt, Universitätbibliothek CA. 2° 118, ff. 54vb – 57va) (Circa distinctiones 14, 15, 16)
 • Alexander Baumgarten, Conferenţiar universitar doctor,
  Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, Departamentul de filosofie premodernă şi românească
  • 48ra-51rb, mss. Erfurt: Circa distinctiones nonam et decimam, quaero talem quaestionem: utrum a Patre et Filio coaeternus Spiritus Sanctus procedat per modum voluntatis.
 • Alexandra Baneu, Doctorand, Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, Şcoala doctorală de filosofie
  • q. 21: Utrum immensus vigor simpliciter divinae essentiae existens ratio formalis convertibiliter adaequata omnipotentiae possit res meliores quam sunt efficere. (ms. Erfurt, Universitätbibliothek CA. 2° 118, ff. 88ra- 91rb; ms. Munich, Clm. 11591,ff.206vb- 214rb; circa distinctiones 42, 43, 44)
  • q. 22: Utrum divinum velle infrustrabile quodlibet possibile bonum et solum tale possit efficere. (ms. Erfurt, Universitätbibliothek CA. 2° 118, ff. 91rb- 94vb; ms. Munich, Clm. 11591,ff. 214ra- 221rb, "circa distinctiones ultimas de divina voluntate", probabil 45, 46, 47, 48 )
  • q. 23:Utrum divina voluntas, respectu omni iusta sit cunctorum entium et motionum metrum primum et regula. (ms. Erfurt, Universitätbibliothek CA. 2° 118, ff. 94vb- 98ra; ms. Munich, Clm. 11591,ff. 221rb- 226va, distinctiones 45, 46, 47, 48)
 • Monica Brînzei, Responsabil proiect, IRHT, Paris, Sectia Latina
  • Q 1.: Utrum veritates theologicae scientiaee contrarientur veritatibus principiorum naturalis luminis et sensualis experientiae. (Ms. Munich, Clm 11591, ff. 25ra-32vb; Erfurt, Erfurt, Universitätbibliothek CA. 2° 118, ff. 1ra-5vb)
  • Q. 2: Utrum studens in sacra scriptura non credens sicut sancta ecclesia credit erret (Ms. Munich, Clm 11591, ff. 32vb-36vb; Erfurt, Erfurt, Universitätbibliothek CA. 2° 118, ff. 5vb-8ra)
 • Luciana Cioca, Masterandă, Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, anul III
  • Q4: Utrum inter creature totius usum et dei solius fruitionem natum sit rationali creature facere aliquimodo commutationem (Ms. Munich, Clm 11591, ff. 44va-60rb; Erfurt, Erfurt, Universitätbibliothek CA. 2° 118, ff. 12vb- 21vb) (Circa distinctionem 1, 2, 3)
  • Q6: Utrum in entibus fore unum primum seu Deum unicum possit a viatore efficaciter esse scitum (Ms. Munich, Clm 11591, ff. 74vb-80ra; Erfurt, Erfurt, Universitätbibliothek CA. 2° 118, ff. 28va- 31rb)(Circa distinctionem 2,3)
 • Daniel Coman, Doctorand, Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, Filosofie antică şi medievală, anul II
  • Q.9. Utrum generationis qua Deus genuit Deum essentia divina sit terminus formalis aut materiale principium. (Ms. Munich, Clm 11591,ff. 96rb-105va; Erfurt, Universitätbibliothek CA. 2° 118, ff. 38va-43ra) (Circa distinctionem 4, 5, 6...)
  • Q.10. Utrum potentia generativa existens in filio dei possit exire in actum generandi. (Ms. Munich, Clm 11591, ff. 105va-112rb; Erfurt, Universitätbibliothek CA. 2° 118, ff. 43ra-45vb) (Circa distinctionem 7...)
  • Q.11. Utrum sola immensa natura deitatis alietatem excludit cuiuslibet mutabilitatis. (Ms. Munich, Clm 11591, ff. 112rb-117va; Erfurt, Universitätbibliothek CA. 2° 118, ff. 45vb-48ra) (Circa distinctionem 8...)
 • Ioana Curuţ, Masterandă, Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, anul III
  • Q.17. Utrum personae divinae summe coaequales circumincessivae in invicem sunt existentes. (Ms. Munich, Clm 11591,ff. 160va-169rb; Erfurt, Universitätbibliothek CA. 2° 118, ff. 67va-71rb) (Circa distinctiones 19 et 20..)
  • Q. 18. Utrum Deus per sui ipsius comprehensivam scientiam omnium entium et possibilium distinctam habeat notitiam. (Ms. Munich, Clm 11591, ff. 169rb-181ra; Erfurt, Universitätbibliothek CA. 2° 118, ff. 71rb-77ra) (Circa distinctionem 35..)
 • Andrei Marinca, Masterand, Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, anul III
  • Q.15. Utrum ad Deum et proximum meritorie diligendum Spiritus Sanctus sufficit absque eo quod aliquis creatus habitus rationali mente inhereat. (Ms. Munich, Clm 11591,ff. 138va-148va; Erfurt, Universitätbibliothek CA. 2° 118, ff. 57va-62ra) (Circa distinctionem 17..)
  • Q. 16. Utrum caritas creata augmentum suscipere valeat in iusti viatoris anima (Ms. Munich, Clm 11591, ff. 148va-160va; Erfurt, Universitätbibliothek CA. 2° 118, ff. 62ra-67va) (Circa distinctionem 17..)
 • Mădălina-Gabriela Pantea, absolventa a Masteratului de Filosofie Antica si Medievala, UBB, studenta la Facultatea de Filologie Clasica, an II, Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, Facultatea de Filologie Clasica, an II,
  • q. 7. Utrum in Deo sit omnimoda simplicitas et ex natura rei a divina perfectione excludens pluralitatem (Ms. Munich, Clm 11591, ff. 80 ra - 88 rb) ; (Erfurt, Universitätbibliothek CA. 2° 118, ff. 31rb-35rb; circa ... 2, 8)
  • q. 8. Utrum trinitas increata per rationes a viatore non ... per viam vestigii aut imaginis sit investigabilis (Ms. Munich, Clm 11591, ff. 88 rb - 95 rb) ; (Erfurt, Universitätbibliothek CA. 2° 118, ff. 35rb-38va; circa ... 2, 3)
  • q. 13. Utrum spiritus sanctus taliter a parte et filio tamquam ab unico principio procedat, ut nec genitus nec ingenitus dici debeat. (Ms. Munich, Clm 11591, ff. 126 ra - 133 ra) ; (Erfurt, Universitätbibliothek CA. 2° 118, ff. 51 vb-54 vb, circa... 11, 12, 13, 14)

Proiecte de grup

 • Augustin, De trinitate, traducere în limba română.