Revista Colloquia

Colloquia
Journal for Central European History
publicaţie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Institutul de Studii Central Europene
adresa poştală: Universitatea Babeş Bolyai
Facultatea de Istorie şi Filosofie
str. Kogălniceanu nr. 1
400084 Cluj-Napoca
România
email: isce_colloquia@yahoo.com
Frecvenţa apariţiei: anuală
ISSN: 1223-5261
clasificare CNCSIS (2010): „B”
PARTENERI
The Hungarian Historical Review

Fondată în 1994, Colloquia. Journal for Central European History este publicată în limba engleză, ca revistă academică cu referenţi, de către Institutul de Studii Central-Europene al Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj. Revista se adresează unui public din afara României pe care încearcă să-l familiarizeze cu cercetarea istorică din spaţiul central şi est-central European, adică din Austria, Ungaria, Cehia, Slovacia, Croaţia, Polonia şi Romania. Astfel Colloquia doreşte să faciliteze comunicarea nu doar între cercetători est-central europeni şi cei din Europa de vest, ci şi comunicarea inter-regională, de multe ori obstrucţionată de publicarea exclusivă în limbile ţărilor respective. Pornind de la această idee a informării unui public vest-European în legătură cu cercetarea din Europa centrală şi est-centrala, revista î%