Direcții și teme de cercetare

 1. Istoria Bisericii şi a vieţii religioase
  • - Reprezentarea Ciclului Patimilor în bisericile medievale săseşti din Transilvania
  • - Materialitatea culturii religioase în Europa Centrală
  • - Biserică, societate, lectură în secolul al XVIII-lea transilvănean
  • - Biserica şi Statul în secolele XVIII-XX
  • - Solidarităţi confesionale, sensibilităţi naţionale
 2. Istoria istoriografiei
  • - Istoriografia modernă românească în context central-european
 3. Istoria culturală a Europei Centrale
  • - Călătorii şi societate în spaţiul românesc şi central-european
  • - Sport, naţionalism, modernizare în Europa Centrală (sec. XIX-XX)
 4. Istoria Universităţii din Cluj
  • - Organizarea şi evoluţia Facultătii de Litere şi Filosofie a Universităţii din Cluj (1919-1948)
  • - Institutul de Istorie Naţională al Universităţii din Cluj (1919-1948)
  • - Universitatea din Cluj în timpul regimului comunist
 5. Patrimoniu cultural-istoric
  • - Identificarea, documentarea, cartarea, valorificarea ştiinţifică şi publică a patrimoniului cultural-istoric al Transilvaniei
  • - Teoria şi practica turismului cultural