Proiecte, granturi

Proiectul pentru Advanced Fellowship Extern, coordonat de dr. Sergiu Gherghina (University of Glasgow), desfășurat în perioada septembrie - noiembrie 2020 în cadrul Institutului Star UBB. https://cercetare.ubbcluj.ro/event/7496/, https://ceeworkshop.wixsite.com/2020

Transgresarea prescriţiilor bisericii: practica religioasă în Transilvania medievală târzie şi modernă timpurie, director prof.univ. dr. Maria Crăciun. Proiect UEFISCDI, derulat în perioada 2011-2016, nr. proiect PN-II-ID-PCE-2011-3-0359, http://hiphi.ubbcluj.ro/religious_practice_in_transylvania/.

Istoria românească în străinătate: bibliografia istoriei româneşti în limbi de circulaţie occidentale (1700-2010), director conf.univ. dr. Radu Mârza. Proiect UEFISCDI derulat în perioada 2011-2014, nr. proiect PN-II-RU-TE-2011-3-0172, valoare totală: 747240 lei. http://hiphi.ubbcluj.ro/BIR/