Misiune

Prin proiecte, publicaţii, conferinţe, simpozioane şi activitate didactică armonizată cu obiectivele sale, Institutul de Studii Central-Europene îşi propune să întreţină interesul de cercetare pentru acest cadru teritorial-istoric, cu particularităţi de civilizaţie bine evidenţiate deja istoriografic. Vizăm în continuare abordarea trecutului regiunii în diferite registre de analiză (patrimonial-material, instituţional, social, politic, ecleziastic-devoţional, cultural-artistic, identitar) şi într-un decupaj cronologic larg (de la Evul Mediu la secolul XX). Explorarea sistematică a diferitelor fonduri arhivistice din România şi din străinătate, utilizarea şi a altor categorii de surse (arheologice, vizuale, literare, orale), analizele în cheie comparativă şi ancorarea într-un orizont bibliografic, conceptual şi metodologic contemporan sunt principale căi menite să genereze cunoaştere şi să ne menţină, prin contribuţii originale, în atenţia specialiştilor în domeniu. Institutul urmăreşte să stimuleze schimbul de idei şi dezbaterile între cercetători din ţară şi din afara ei, inclusiv concertarea lor în proiecte comune de cercetare. Funcţionând în ambianţă universitară, el va rămâne implicat în formarea unei resurse umane de calitate, prin masteratele de profil şi programele doctorale în care sunt angrenaţi membrii săi. Prelegeri şi seminarii concepute ca laboratoare de lucru, exerciţii de paleografie, precum şi proiecte de grup formative vor contribui la familiarizarea studenţilor cu instrumentarul studierii istoriei central-europene.