Studii

Prin temele de cercetare și prin cadrele didactice, masteranzii și doctoranzii care constituie colectivul Institutului de Studii Central-Europene, acesta are legătură directă cu câteva specializări oferite de Facultatea de Istorie și Filosofie:

Masteratul ”Societate, artă, identităţi de la medieval la modernitate” http://hiphi.ubbcluj.ro/studii/master/societate_arta_identitate.html

Masteratul „Patrimoniu şi turism cultural” http://hiphi.ubbcluj.ro/studii/master/Patrimoniu_TC.html

Școala Doctorală ”Istorie. Civilizație. Cultură” http://hiphi.ubbcluj.ro/SD_ICC/