Procesul de evaluare

Procesul de evaluare (peer reviewing)

Articolele care sunt propuse spre publicare în revista Colloquia. Journal for Central European History sunt prezentate redacţiei de către unul din membrii acesteia, iar apoi este trimis spre evaluare unui evaluator extern. Acesta citeşte articolul şi îşi înaintează observaţiile colegiului de redacţie, care decide publicarea/publicarea condiţionată/respingerea articolului respectiv. În caz de publicare condiţionată, articolul este retrimis autorului, împreună cu observaţiile (anonime) formulate de evaluator, iar autorul revine cu o variantă îmbunătăţită.

Colegiul consultativ de evaluatori al revistei este format din membrii ai comunităţii academice româneşti şi europene, cu competenţe pe unul sau altul din domeniile în care revista publică articole.

Din colegiul consultativ fac parte, spre exemplu:

  • Cesare Alzati, Profesor, Universita Catolica di Milano
  • Dennis Deletant, Profesor, School of Slavonic and East European Studies, University College London
  • Catherine Durandin, Profesor, INALCO Paris
  • Bridget Heal, Conferenţiar, University of St Andrews
  • Graeme Murdock, Conferenţiar, Trinity College, Dublin, Ireland
  • Samantha Riches, Conferenţiar, University of Lancaster, UK
  • Joseph Wolf, Cercetător, Institute for Danubian Swabian History, Tübingen