Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de Istorie şi Filosofie

Prima pagină > Colecţia Biblioteca medievală

Colecţia Biblioteca medievală

Editura Polirom

Colecţia "Biblioteca Medievală" a editurii Polirom, din Iaşi, s-a născut, în anul 2003, dintr-o idee care a vizat fundamentele culturii române, dar şi un mod particular de a concepe Evul Mediu. Această idee s-a rezumat, iniţial, la faptul că o cultură formată în epoca modernă îşi poate înţelege sensul şi limitele dacă asimilează sursele modernităţii în care s-a născut. Şi că, în consecinţă, ele merită traduse şi publicate sistematic în română. Dar aceste surse trimit la un Ev Mediu european, înţeles, în particular, în componentele sale latină, arabă, greacă, ebraică. De aceea, Biblioteca medievală înseamnă reunirea competenţelor din fiecare dintre aceste ramuri de studiu.

În unsprezece ani, cele 24 de titluri apărute au ilustrat această idee şi au îmbogăţit-o. La intenţia de a oferi cititorului român textele fundamentale ale culturii medievale în ediţii bilingve, s-a adăugat treptat şi intenţia de a oferi publicului studios de pretutindeni textele originale ale unor lucrări în primă ediţie, traduse şi în limba română. Prima intenţie este ilustrată de autori precum Boethius, Duns Scotus, Toma din Aquino, Meister Eckhart sau Abelard. A doua cuprinde autori precum Hugo din Saint Victor, Avicenna, Godescalp de Nepomuk şi alţii. Volumele au reunit exegeţi şi traducători de prestigiu sau în plină formare profesională, al căror profil sumar încheie prezentările fiecărui volum în parte în acest catalog. Din acest motiv, Biblioteca medievală este un concept, un efort şi, în acelaşi timp, o şcoală de studii medievale.

Colecţia are un consiliu ştiinţific, al cărui rol principal constă în selecţia textelor, stabilirea strategiilor de viitor şi expertiza manuscriselor. Din el fac parte: Anca Vasiliu (Centre National de la Recherche Scientifique, Paris), Ioana Munteanu (Universitatea din Bucureşti), Anca Crivăţ (Universitatea din Bucureşti), Monica Brînzei (IRHT, Paris), Bogdan Tătaru-Cazaban (Institutul de Istoria Religiilor al Academiei Române, Bucureşti), Andrei Bereschi (Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj), Alexandru-Florin Platon (Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi), George Grigore (Universitatea din Bucureşti), Eugen Munteanu (Institutul "Al. Philippide" al Academiei Române, Iaşi) şi Alexander Baumgarten (Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj).

Bordul ştiinţific este deschis oricărei propuneri manuscrise privind ediţii bilingve ale textelor care au marcat cultura medievală în fiecare domeniu al ei. Urmând un specific aparte în funcţie de natura edită sau inedită a textului vizat, propunerea este aşteptată la redacţia editurii Polirom.

PDF - 245.3 ko
Norme editoriale ale colecţiei Biblioteca Medievală