Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de Istorie şi Filosofie

Prima pagină > Corpus aristotelicum

Corpus aristotelicum

Editura Univers Enciclopedic Gold

Proiectul unei versiuni integrale şi bilingve a operei lui Aristotel s-a născut în anul 2013 în cadrul colaborării Centrului de Filosofie Antică şi Medievală cu Editura Univers Enciclopedic-Gold din Bucureşti. Reluând parţial traduceri deja existente, realizând altele noi, proiectul îşi propune realizarea unor traduceri ale lucrărilor lui Aristotel sau aparţinând corpus-ului de texte care i-a fost atribuit pentru a pune la dispoziţia studenţilor şi cercetătorilor un material esenţial oricărei formaţii filosofice şi ştiinţifice. Specificul acestei versiuni constă în efortul traducătorilor de adaptare a traducerii şi a comentariilor în scopul obţinerii unei transparenţe maxime a textului aristotelic în limba română, împreună cu posibilitatea folosirii acestor traduceri pentru înţelegerea tradiţiilor de comentarii greceşti, siriace, arabe, iudaice şi mai ales latine care au însoţit de-a lungul istoriei sale corpus-ul aristotelic.

Volume apărute:

1. Aristotel, Despre suflet, ediţia a II-a, traducere şi comentarii de Alexander Baumgarten, Bucureşti, 2013.

2. Aristotel, Politica, ediţia a III-a, traducere şi comentarii de Alexander Baumgarten, Bucureşti, 2014

3. Aristotel, Fizica, traducere şi comentarii de Alexander Baumgarten, Bucureşti, 2018

În pregătire:

4. Aristotel, Retorica, ediţia a II-a, traducere de Cristina Andrieş şi comentarii de Ştefan Maftei.

5. Aristotel, Despre părţile animalelor, traducere şi comentarii de Andrei Bereschi.

6. Aristotel, Constituţia ateniană, traducere şi comentarii de Cristian Baumgarten.

7. Aristotel, Etica Magna, traducere şi comentarii de Filotheia Bogoiu.