Book Reviews

[Ana-Maria Gruia] Michel Pastoureau, Ursul. Istoria unui rege decăzut [The Bear. A History of an Overthrown King], translated by Emilian Galaicu-Păun (Chişinău: Ed. Cartier, 2007), 464 pp., ISBN 978-9975-79-442-8

 

[Elena Firea] Edina Bozóky, La politique des reliques de Constantin à Saint Louis. Protection collective et légitimation du pouvoir (Paris: Beauchesne, 2006), 315 pp., ISBN 978-2-7010-1491-3

 

[Maria Crăciun] Amy Leonard, Nails in the Wall. Catholic Nuns in Reformation Germany (Chicago and London: University of Chicago Press, 2005), 191 pp. + bibliography and index, ISBN 0-226-47257-4

 

[Andreea Mârza] Jan Zajíc z Házmburka, Sarmacia aneb Zpovĕd´ českého aristokrata [Sarmacia or the Confesion of a Czech Aristocrat] Vydal, poznámkami a úvodní studií opatřil (ed.) Jaroslav Pánek. Edice Manu propria. (Praha: Scriptorium, 2007), 206 pp. ISBN 978-80-86197-87-6

 

[Sever Cristian Oancea] Frühneuzeitliche Bildungsgeschichte der Reformierten in konfessionsvergleichender Perspektive, edited by Heinz Schilling und Stefan Ehrenpreis, (Berlin: Duncker und Humboldt, 2007) 309 pp., ISBN 978-3-428-12386-5

 

[Mihai Hasan] Dan Horia Mazilu, Lege şi fărădelege în lumea veche românească [Law and Lawlessness in the old Romanian World] (Iaşi: Polirom, 2006), 557 pages + index ISBN 973-46-0150-4

 

[Radu Mârza] Roman Holec - Judit Pál, Aristokrat v službách štátu. Gróf Emanuel Péchy [An Aristocrat in the Service of the State. The Count Emanuel Péchy] (Bratislava: Kalligram, 2006), 398 pp., ISBN 80-7149-900-5

 

[Ciprian Ghişa] Greta-Monica Miron, Biserica Greco-Catolică din Comitatul Cluj în secolul al XVIII-lea [The Greek-Catholic Church in the County of Cluj in the Eighteenth Century] (Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2007), 384 pp., ISBN 978-973-610-533-1

 

[Greta-Monica Miron] Lucian Nastasă, „Suveranii" universităţilor româneşti. Mecanisme de selecţie şi promovare a elitei intelectuale. I. Facultăţile de Istorie şi Litere [„The Sovereigns" of Romanian Universities. Mechanisms of Selection and Promotion of the Intellectual Elite. Vol. I. The Faculty of History and Letters] (Cluj-Napoca: Limes, 2007), 571 pp., ISBN 978-973-726-278-3

 

[Nicolae Mihai] Andi Mihalache, Mănuşi albe, mănuşi negre. Cultul eroilor în vremea dinastiei de Hohenzollern [White gloves, black gloves. The heroes' cult during the Hohenzollern dynasty], (Cluj-Napoca: Ed. Limes, 2007), 304 pp., ISBN 978-973-762-253-0