Book Reviews

The Book Reviews section wishes to familiarize our readers with literature dealing with central and east central European topics, written primarily in the languages of these regions, such as Hungarian, Romanian, Czech and Slovak. The reviews section attempts to outline the main trends in the local historiographies as well as highlight the main directions of research.

 

[Victor Vizauer] - Ioan Marian Ţiplic, Contribuţii la istoria spaţiului românesc în perioada migraţiilor şi Evul Mediu timpuriu (secolele IV-XIII) [Contributions to the History of the Romanian Territory during the Migration Period and the Early Middle Ages] (Iaşi: Institutul European, 2005), 275 pp., ISBN 973-611-365-5

[Emőke Nagy] - Lajos Kakucs, Santiago de Compostela: Szent Jakab tisztelete Európában és Magyarországon [The Cult of Saint James in Europe and Hungary]. (Budapest: METEM, 2006), 307 pp. [METEM Könyvek no. 52]

[Anca Gogâltan] - Maria Deiters, Kunst um 1400 im Erzstift Magdeburg. Studien zur Rekonstruktion eines verlorenen Zentrums (Berlin: Deutsches Verlag für Kunstwissenschaft, 2006), 189 pp. ISBN 387157208X

[Katalin Szende] - Kolozsvári ispotály-számadások I. A Szentlélek ispotály számadáskönyvei 1601-1650 [Hospital Accounts from Cluj I. The Account Books of the Holy Spirit hospital, 1601-1650]. Edited and registers compiled by Ágnes Flóra; the text of the accounts published by Tünde Márton and Ágnes Mihály; with an introductory study by Enikő Rüsz-Fogarasi (Budapest: Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület, 2006), 304 pp., ISBN 963 229 916 7

[Rodica Ianoş] - Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Focul Amorului: despre dragoste şi sexualitate în societatea românească (1750-1830) [Cupid's Fire: On Love and Sexuality in Romanian Society] (Bucureşti: Humanitas, 2006), 270 pp., ISBN 973-50-1241-3

[Greta-Monica Miron] Ciprian Ghişa, Biserica greco-catolică din Transilvania (1700-1850). Elaborarea discursului identitar [The Greek-Catholic Church of Transylvania. The Development of the Identity Discourse] (Cluj: Presa Universitară Clujeană, 2006), 407 pp., ISBN 973-610-458-3, 978-973-610-458-9

[Nicolae Mihai] - Modèle française et expériences de la modernisation. Roumanie, 19e-20e siècles/Modelul francez şi experienţele modernizării. România, secolele 19-20. Avant propos et coordination de l'édition/Cuvânt înainte şi coordonarea ediţiei: Florin Ţurcanu (Bucureşti: Institutul Cultural Român, 2006), 356 pp. ISBN 978-973-577-516-2, 973-577-516-6

[Daniela Mârza] - Paul Brusanowski, Învăţământul confesional ortodox din Transilvania între anii 1848-1918. Între exigenţele statului centralizat şi principiile autonomiei bisericeşti [Orthodox Confessional Education in Transylvania between 1848 and 1918. Between the Exigencies of the Centralized State and the Principles of Ecclesiastical Autonomy]. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2005, 609 pp. ISBN: 973-7776-52-6, 978-973-7776-52-5

[Attila Gidó] - Claudia Ursuţiu, Senatori şi deputaţi evrei în Parlamentul României (1919-1931). Între reuşită şi eşec [Jewish Senators and Deputies in the Romanian Parliament (1919-1931). Between Success and Failure] (Cluj-Napoca: Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, 2006), 394 pp. ISBN (10) 973-7677-27-7, ISBN (13) 978-973-7677-27-3

[Radu Mârza] - Mýty naše slovenské [Our Slovak Myths]. Zostavili [eds.] Eduard Krekovič, Elena Mannová, Eva Krekovičová (Bratislava: Academic Electronic Press, 2005), 246 pp. ISBN 80-88880-61-0