Home
Implicarea tinerilor cercetători
Rezultatele cercetării
Descrierea proiectului
Echipa de cercetare
Obiective
Raport de activitate
2007
2008
2009

Cartea bisericească greco-catolică
şi societatea românească din Transilvania (1850-1948)

Rezultatele cercetării:

În urma activităţii membrilor echipei de cercetare, s-au obţinut o serie de rezultate semnificative, vizibile prin editarea unor volume de documente sau lucrări ştiinţifice, respectiv prin coordonarea unor volume tematice în care se regăsesc şi studii ale cercetătorilor implicaţi în grant:
  • publicarea unui volum de documente (270 documente) referitoare la problema limbii liturgice şi la problema naţională a românilor ardeleni din nord-vestul Transilvaniei: Românii greco-catolici şi episcopia de Hajdudorogh (1912). Contribuţii documentare, ediţie îngrijită, note şi studiu introductiv de Cecilia Cârja, Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2009, 494 p. – ISBN: 978-973-610-946-3.

  • publicarea unui volum de documente referitoare la istoria tiparului şi a tipografiei din Blaj, relevant pentru istoria cărţii, a producţiei de carte. Lucrarea cuprinde 240 de documente din perioada 1850-1918 şi o serie de anexe (inventare) referitoare la producţia de carte: Tipografia de la Blaj 1850-1918, ediţie îngrijită de Petru Magdău, Ioana Bonda, Cecilia Cârja, Ciprian Ghişa, studiu introductiv de Petru Magdău, Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2009 ISBN: 978-973-610-947-8.

  • coordonarea unui volum de studii referitoare la problema identităţii confesionale, relevantă pentru tematica grantului, volum în care se regăsesc şi studiile membrilor echipei de cercetare: Identităţi confesionale în Europa central-Orientală (secolele XVII-XXI), coordonatori Nicolae Bocşan, Ana Victoria Sima, Ion Cârja, Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2009, ISBN: 978-973-610-867-9.