Home
Implicarea tinerilor cercetători
Rezultatele cercetării
Descrierea proiectului
Echipa de cercetare
Obiective
Buget
Raport de activitate
2007
2008
2009
 

Cartea bisericească greco-catolică
şi societatea românească din Transilvania (1850-1948)

Raport de activitate pentru anul 2007
a) Stadiul atins în derularea proiectelor în raport cu obiectivele prevăzute iniţial;
Pentru anul 2007, pe parcursul lunilor octombrie - decembrie, în care proiectul se află în derulare, au fost stabilite iniţial două obiective principale:
 1. Constituirea unei baze teoretice şi metodologice necesare unei asemenea cercetări interdisciplinare
 2. Identificarea tuturor surselor arhivistice şi manuscrise inedite relevante pentru tema noastră de cercetare
Primul obiectiv avea ataşat un număr de 3 activităţi specifice:
 1. Identificarea literaturii de specialitate interne şi internaţionale;
 2. Constituirea unei baze bibliografice minime demarării proiectului;
 3. Abordarea unei metodologii de cercetare adecvate specificului temei.
Până în momentul de faţă, au fost abordate de către membrii echipei toate cele trei tipuri de activităţi. Identificarea literaturii de specialitate interne şi internaţionale este în curs de realizare. La ea participă toţi membrii echipei de cercetare. Ea se efectuează prin cercetarea fondurilor de carte existente în bibliotecile din Cluj-Napoca: Biblioteca Academiei Române - filiala Cluj-Napoca; Biblioteca Centrală Universitară; Biblioteca Institutului de Istorie George Bariţ; Biblioteca Facultăţii de Istorie din cadrul UBB; Biblioteca Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla. De asemenea, am apelat la culegerile bibliografice existente din care amintim: Bibliografia Istorică a României - 10 vol.; sau E. Mârza, A. Rus, Bibliografia cărţilor blăjene de la începuturile tipografiei până la anul 1948, Blaj, Ed. Buna Vestire, 2004. Deoarece tema grantului de faţă, Cartea bisericească greco-catolică şi societatea românească din Transilvania 1850-1948, acoperă mai multe domenii ştiinţifice - istorie, teologie, lingvistică - cu foarte multe ramificaţii (dogmatică, drept canonic, liturgică, istoria tiparului, catehetică, omiletică, istoria cărţii, istoria ecleziastică, relaţiile interconfesionale etc.), ea necesită trecerea în revistă a unui număr foarte semnificativ de lucrări şi studii care ating astfel de probleme. Această situaţie este accentuată de faptul că proiectul îşi propune să acopere şi o perioadă destul de lungă de timp, de-a lungul căreia Biserica Greco-Catolică în particular, şi societatea românească din Transilvania în general au traversat etape diferite şi foarte importante din evoluţia lor istorică. De asemenea, perspectiva comparatistă pe care se bazează proiectul de faţă induce, o dată în plus, necesitatea parcurgerii unui număr mare de lucrări de specialitate.
În ceea ce priveşte identificarea bibliografiei interne, ea se află în derulare, dar într-o fază destul de avansată - am identificat deja un număr de peste 150 de lucrări şi studii - iar la această activitate au participat toţi membrii echipei de cercetare.
În ceea ce priveşte identificarea bibliografiei internaţionale, ea se află de asemenea în derulare. În bibliotecile din ţară se găsesc însă un număr destul de redus de lucrări care să se refere la subiectele de interes pentru proiectul nostru şi care să vizeze realităţi similare din perioada amintită pentru greco-catolicii din afara spaţiului românesc şi pentru Biserica Romano-Catolică în general. Pentru rezolvarea acestei situaţii, se desfăşoară chiar în această perioadă (19 noiembrie - 19 decembrie) 2 stagii de cercetare la Roma, atât în arhivele pontificale cât şi în bibliotecile romane: Biblioteca Vaticana, Biblioteca Institutului Oriental, Biblioteca Colegiului Pio Romeno etc. Stagiile sunt efectuate de 2 membrii ai echipei: drd. Cecilia Cârja şi drd. Petru Magdău.
A doua activitate specifică ataşată primului obiectiv stabilit pentru anul 2007 se află în strânsă legătură cu prima activitate şi se realizează concomitent.
A treia activitate ataşată primului obiectiv stabilit pentru anul 2007 a fost dezbătută în cadrul întâlnirilor regulate care au avut loc între membrii echipei sub conducerea directorului de grant - lect. univ. dr. Cristian Barta. Stabilirea metodologiei de cercetare porneşte de la principiile stabilite deja în proiectul iniţial: o cercetare cantitativă a surselor documentare combinată cu o analiză de conţinut, critică, a acestora, urmând liniile unei viziuni comparatiste. Pe de altă parte, stabilirea metodologiei este un proces aflat în derulare, pentru că se află în strânsă legătură cu cercetarea bibliografică, în special pornind de la contribuţiile istoriografice străine care s-au apropiat de teme asemănătoare. Ele pot oferi modele pentru membrii echipei în abordarea tematicii proprii de cercetare.
Al doilea obiectiv stabilit pentru anul 2007 are ataşat, la rândul său, 3 activităţi specifice:
 1. Cercetări în Arhivele Statului, Direcţiile Judeţene Cluj, Alba, Oradea, Lugoj;
 2. Stagiu de cercetare-sondare a fondurilor arhivistice din Arhivele si Bibliotecile Pontificale;
 3. Completarea infrastructurii necesare desfăşurării cercetării.
Prima activitate se află la rândul său în derulare. Până în prezent au fost efectuate cercetări la Direcţiile Judeţene ale Arhivelor Statului din Cluj-Napoca şi Alba-Iulia de către trei membri ai echipei : drd. Cecilia Cârja, dr. Ciprian Ghişa, drd. Petre Magdău. Au fost analizate inventarele fondurilor de documente specifice Bisericii Greco-Catolice. Această activitate va fi completată prin cercetări ale fondurilor de documente din cadrul Direcţiilor Judeţene ale Arhivelor Statului din Alba-Iulia, Oradea şi Baia Mare. Ele vor fi efectuate de lect. dr. Cristian Barta şi de dr. Ciprian Ghişa.
A doua activitate se află de asemenea în proces de derulare, în această perioadă aflându-se la Roma doi membri ai echipei, conform planului prevăzut în proiectul iniţial. Aşa cum aminteam mai sus, este vorba de drd. Cecilia Cârja şi drd. Petru Magdău. Ei efectuează cercetări ale fondurilor de documente aflate la Archivio Segreto Vaticano. Spre exemplu : fondul Nunţiaturii de la Viena, fondul Congregaţiei pentru Biserici Orientale, fondul Congregaţiei de Propaganda Fide, fondul Congregaţiei pentru Afaceri Extraordinare etc.
A treia activitate se află şi ea în derulare. Au fost achiziţionate deja o serie de componente electronice, respectiv consumabile care au fost puse la dispoziţia membrilor echipei pentru a le servi în procesul de cercetare. Vezi mai jos.

b) Valoarea şi nivelul ştiinţific al rezultatelor obţinute până în stadiul respectiv;
Aceste demersuri întreprinse până în acest moment îndeplinesc obiectivele prevăzute în proiectul iniţial şi asigură o bază conform standardelor ştiinţifice pentru realizarea activităţilor specifice aflate în derulare.

c) Măsura în care rezultatele au fost difuzate (articole cărţi, comunicări, participări la conferinţe) alte constatări;
Începând cu luna octombrie 2007 şi până în prezent, membrii echipei de cercetare au fost implicaţi în mai multe activităţi ştiinţifice.
Articole publicate:
Cecilia Cârja, Ion Cârja, BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ ŞI DEZBATERILE ASUPRA LEGISLAŢIEI MATRIMONIALE ÎN AUSTRO-UNGARIA (A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA), în vol. Om şi societate. Studii de istoria populaţiei României (sec. XVII-XXI), vol. IX, coord. S. P. Bolovan, I. Bolovan, C. Pădurean, Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 147-160.

Cecilia Cârja, Ion Cârja, ÎNTRE ECLEZIASTIC ŞI NAŢIONAL : ROMÂNII UNIŢI ŞI AUTONOMIA CATOLICĂ DIN UNGARIA (SFÂRŞITUL SECOLULUI XIX - ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX), în vol. Biserică, Societate, Identitate. In honorem Nicolae Bocşan, coord. S. Mitu, R. Graf, A. V. Sima, I. Cârja, Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 183-190.

Ciprian Ghişa, ASPECTE ALE RELAŢIEI STAT - BISERICĂ ÎN DECENIILE PREMERGĂTOARE REVOLUŢIEI DE LA 1848, în vol. Biserică, Societate, Identitate. In honorem Nicolae Bocşan, coord. S. Mitu, R. Graf, A. V. Sima, I. Cârja, Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 119-128.

Ana Sima, ÎNTRE CENTRALIZARE ŞI AUTONOMIE ECLEZIASTICĂ. SFÂNTUL SCAUN ŞI BISERICILE CATOLICE ORIENTALE ÎN SECOLUL AL XIX-LEA, în vol. Biserică, Societate, Identitate. In honorem Nicolae Bocşan, coord. S. Mitu, R. Graf, A. V. Sima, I. Cârja, Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 111-118.

Participări la conferinţe:
 • Cristian Barta, William Bleiziffer - 15-17 noiembrie 2007 - CONFERINŢA "IDENTITĂŢI CONFESIONALE ÎN EUROPA CENTRAL-ORIENTALĂ ÎN SECOLELE XVII-XXI", organizată de Institutul de Istorie Ecleziastică, Cluj-Napoca - comunicare cu titlul: SINODALITATEA ÎN CONCEPŢIA LUI IOSIF PAPP SZILAGHYI.
 • Cecilia Cârja, Diana Kovaci - 15-17 noiembrie 2007 - CONFERINŢA "IDENTITĂŢI CONFESIONALE ÎN EUROPA CENTRAL-ORIENTALĂ ÎN SECOLELE XVII-XXI", organizată de Institutul de Istorie Ecleziastică, Cluj-Napoca - comunicare cu titlul: BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ ŞI CONGRESUL EUHARISTIC DE LA VIENA - SEPTEMBRIE 1912.
 • Ciprian Ghişa - 28-29 septembrie 2007 - A II-A ÎNTÂLNIRE A ISTORICILOR ROMÂNI ŞI UCRAINIENI, Cluj-Napoca: sesiune de comunicări RELAŢII ROMÂNO-UCRAINIENE. ISTORIE ŞI CONTEMPORANEITATE - comunicare cu titlul: ASPECTE ALE RELAŢIEI STAT-BISERICĂ ÎN IMPERIUL HABSBURGIC ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI XIX.
 • Ciprian Ghişa - 12-13 octombrie 2007 - SIMPOZIONUL ŞCOALA ARDELEANĂ ŞI ORADEA, Oradea - comunicare cu titlul: INFLUENŢA LUCRĂRII LUI PETRU MAIOR, ISTORIA BISERICII ROMÂNILOR, ASUPRA EVOLUŢIEI PROCESULUI LEMENIAN - 1842-1846.
 • Ciprian Ghişa - 27 octombrie 2007 - SIMPOZIONUL "ARESTAREA EPISCOPILOR GRECO-CATOLICI - 28 OCTOMBRIE 1948", ed. III, Baia Mare - comunicare cu titlul: ORGANIZAREA UNEI PAROHII GRECO-CATOLICE ÎN PRIMA JUMĂTATE A SEC. XIX.
 • Ciprian Ghişa, Petru Magdău, Ioana Bonda - 15-17 noiembrie 2007 - CONFERINŢA "IDENTITĂŢI CONFESIONALE ÎN EUROPA CENTRAL-ORIENTALĂ ÎN SECOLELE XVII-XXI", organizată de Institutul de Istorie Ecleziastică, Cluj-Napoca - comunicare cu titlul: COORDONATELE DISCURSULUI IDENTITAR GRECO-CATOLIC ÎN SECOLUL XIX.
 • Petru Magdău - 27 octombrie 2007 - SIMPOZIONUL "ARESTAREA EPISCOPILOR GRECO-CATOLICI - 28 OCTOMBRIE 1948", ed. III, Baia Mare - comunicare cu titlul: CE ÎNSEMNA SĂ FII GRECO-CATOLIC LA 1900.
 • Ana Sima, Nicolae Bocşan, Ion Cârja, - 15-17 noiembrie 2007 - CONFERINŢA "IDENTITĂŢI CONFESIONALE ÎN EUROPA CENTRAL-ORIENTALĂ ÎN SECOLELE XVII-XXI", organizată de Institutul de Istorie Ecleziastică, Cluj-Napoca - comunicare cu titlul: MODELE CONSTITUŢIONALE ÎN BISERICA GRECO-CATOLICĂ DIN TRANSILVANIA ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XIX.